Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
5 Chương trình hành động phát triển khoa học giáo dục cho giai đoạn mới của Trường ĐH Giáo dục
Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2020 – 2025, với sự tham gia của 121 đảng viên đến từ các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường ĐH Giáo dục đưa ra kế hoạch hành động với 5 chương trình công tác cụ thể.

Chương trình 1: Chuyển đổi số các hoạt động của trường: Lãnh đạo việc chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của trường từ hoạt động quản lý và điều hành đến các hoạt động dạy học, hướng tới xây dựng mô hình trường học đại học thông minh.

Chương trình 2: Phát triển đội ngũ theo định hướng đại học nghiên cứu: Ban hành chính sách quy hoạch, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trình độ cao, chất lượng cao, đồng thời tiếp tục các chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao từ các cơ sở giáo dục đai học uy tín và những người tốt nghiệp ở các đai học nước ngoài.

Chương trình 3: Triển khai động đào tạo theo hướng phát triển năng lực và cá nhân hóa như: phát triển chương trình đào tạo theo năng lực đầu ra, module hóa, đào tạo kết hợp, áp dụng triết lý giáo dục khai phóng, mô hình lớp học đảo ngược, đánh giá thích ứng, v.v.

Chương trình 4: Tăng cường năng suất  và các chỉ số nghiên cứu: xây dựng các chương trình nghiên cứu lớn của Nhà trường để tập trung nguồn lực, định hướng cho việc đặt hàng, xét duyệt các đề tài nghiên cứu; triển khai hợp tác với các đối tác nước ngoài và các đối tác ở vùng miền, địa phương; Gắn đánh giá năng suất và chỉ só nghiên cứu  chặt với với các thành tích thi đua, khen thướng và thăng tiến; Hỗ trợ mạnh hơn về có chế và tăng cường năng lực để gia tăng các nghiên cứu có công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; Đầu tư cho một số nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN và cấp trường; Hoàn thiện cơ chế, cách thức hỗ trợ người học trong các hoạt động nghiên cứu.

Chương trình 5: Phát triển cơ sở vật chất, trong đó trọng tâm là phát triển tại Hòa Lạc: Cải tạo, nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại khu vực nội thành và triển khai xây dựng, thiết kế quy hoạch 1/500 chi tiết và lập dự án đầu tư cơ sở vật chất tại Hoà Lạc, tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư một số công trình thiết yếu ban đầu trên Hòa Lạc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên Trường ĐHGD đồng tâm, hiệp lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHGD lần thứ III, hoàn thành mục tiêu phấn đấu xây dựng Trường ĐHGD theo định hướng nghiên cứu.

Năm 2020 trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN tuyển sinh đại học 15 ngành sư phạm và ngoài sư phạm.

Thông tin chi tiết tại: education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/1861

 >>> Link tin liên quan:

Trường ĐH Giáo dục: Đổi mới căn bản và toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiên phong trong khoa học giáo dục

 

 Trần Giáp
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   |