Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Trường ĐH Kinh tế: Phấn đấu trở thành trường đại học hàng đầu về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản lý và kinh tế ở Việt Nam
Ngày 15 và 16/6/2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thứ thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc thường  trực ĐHQGHN cùng đại diện các ban chức năng, Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN và một số đơn vị thành viên trực thuộc.

Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2015 -2020 có 117 đang viên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy khóa V , Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế phát biểu khai mạc đại hội nhiệm kỳ mới 2020 -2025

Đồng chí Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng uỷ khóa V, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế trình bày Báo cáo những kết quả mà Đảng bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới 2020 -2025.

Đồng chí bí thư nhà trường cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ nhà trường đã có  nhiều đột phá trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi và mở mới các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới cơ cấu tổ chức, phát triển và hoàn thiện năng lực đội ngũ; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; công tác hành chính, thanh tra, pháp chế, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tạp chí xuất bản…

Công tác kết nối bền vững các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo thế và lực phát triển các sản phẩm nghiên cứu khoa học trọng điểm, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu; nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển và hướng tới quốc tế hóa. Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã chuyển giao 23 sản phẩm nghiên cứu khoa học trọng điểm cho Đảng và Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương. Các sản phẩm nghiên cứu này là kết quả nghiên cứu từ 20 đề tài cấp Nhà nước (vượt 120% so với giai đoạn 2011-2015) và 09 đề tài được đặt hàng từ các bộ, ban ngành và các địa phương. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng là một trong những đơn vị chính đóng góp vào công tác soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII với 03 nhiệm vụ nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được đặt hàng từ Chính phủ và Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Số bài báo quốc tế tăng 267% với 334 bài (trong đó có 159 bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS). Trong đó, năm 2019 công bố 63 bài báo quốc tế (41 bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS). Như vậy, có thể nói công bố quốc tế của trường đã tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Phát triển mạnh mạng lưới học thuật, tổ chức nhiều hội thảo mang tầm quốc tế, Nhà trường đã thành công trong việc hình thành các chuỗi hội thảo quốc tế: Báo cáo Kinh tế thường niên Việt Nam (từ năm 2009 đến nay); chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập kinh tế quốc tế (CIECI); chuỗi hội thảo về Tài chính xanh, quản trị công ty trong ngân hàng; chuỗi hội thảo về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam…

Những kết quả trên khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ của nhà trường không chỉ trong nước mà bắt đầu có thương hiệu trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh; Đảng bộ nhà trường sẽ tập trung phát triển mang tính đột phá, đổi mới toàn diện các chương trình đào tạo hướng tới phát triển tối đa năng lực của người học, đáp ứng sự chuyển biến không ngừng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức toàn cầu cũng như giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Phát triển các định hướng và sản phẩm nghiên cứu trọng điểm gia tăng uy tín học thuật và thương hiệu Nhà trường. Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đến năm 2025 trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam; một số ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế; được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên tiến trong khu vực trong một số ngành, chuyên ngành đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực, PGĐ thường trực ĐHQGHN ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ vừa qua

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo và những thành tích của tập thể lãnh đạo và đảng viên Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo thành công công tác tư tưởng để đổi mới toàn diện hoạt động của Nhà trường, chuyển đổi các ngành đạo tạo hệ chuẩn sang chất lượng cao, đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục và tiếp tục giữ vững vị thế của một trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế, quản lý hàng đầu cả nước. Thành công trên chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tôi tin chắc chắn rằng, trong tương lai Trường ĐH Kinh tế tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục Việt Nam, là một địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải chỉ đạo Trường ĐH Kinh tế cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường chỉ số quốc tế hóa, tạo dựng bản sắc riêng về quốc tế hóa của Nhà trường; Tăng cường chỉ số nghiên cứu khoa học, các nhóm nghiên cứu mạnh; Xây dựng các công trình nghiên cứu khoa học dài hơi 10 năm, 20 năm… Tiếp tục hiện đại hóa các chương trình, tiến hành kiểm định quốc tế và đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy… Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của Đảng bộ Trường ĐHKT và mong muốn rằng “Trường ĐH Kinh tế tiếp tục đổi mới quản trị đại học tạo bước phát triển đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện thành công việc xây dựng trường theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, có tên trên bản đồ giáo dục thế giới như một điểm đến uy tín của tri thức”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Bí thư, phó bí thư, Ban thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI và bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

 Nguyễn Công
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :