Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Phấn đấu trở thành Trung tâm giáo dục môn học Quốc phòng An ninh hàng đầu của cả nước
Ngày 22/6/2020, Trung tâm GDQP&AN (Trung tâm) đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, ban chức năng và lãnh đạo một số đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

 

Tại đại hội, đồng chí  Trần Danh Lực- Bí thư, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo công tác trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Lê Phong

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung tâm đã đạt được nhiều bứt phá trong nhiều lĩnh vực như đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Trung tâm chú trọng nâng cao hệ thống thiết bị, học liệu đảm bảo đúng, đủ, hiện đại, xây dựng hệ thống thư viện điện tử phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đầu tư các phòng học chuyên dụng với các thiết bị mới, hiện đại; các  phòng máy tính với số lượng 40 máy/phòng để khai thác tư liệu và phục vụ công tác kiểm tra đánh giá kết quả môn học đối với các nội dung lí thuyết. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phục vụ, đảm bảo hậu cần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trung tâm.

Chủ động chuẩn bị tốt các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành việc giảng dạy cho toàn bộ sinh viên ĐHQGHN và hơn 30.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo phân luồng liên kết đào tạo...

100% sinh viên, đối tượng bồi dưỡng học tập tập trung tại Trung tâm được kết hợp chặt chẽ giữa học tập với rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa, xây dựng tác phong quân đội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Công tác khoa học và công nghệ có nhiều chuyển biến tiến bộ, tích cực tham gia vào các Đề án lớn của ĐHQGHN như: Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới đào tạo các học phần chung, thực tập thực tế cho sinh viên, đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên.

Trong kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, Trung tâm giữ vai trò tiên phong và nòng cột trong đổi mới giáo dục ở lĩnh vực quốc phòng an ninh; xây dựng Trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy, có vị thế và uy tín hàng đầu trong hệ thống các Trung tâm GDQPAN cả nước.

Kết hợp mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường kỉ cương, văn hóa, thân thiện và phát triển bền vững.

Chủ động chuẩn bị tốt các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành việc giảng dạy cho toàn bộ sinh viên ĐHQGHN và hơn 30.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo phân luồng liên kết đào tạo...

Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất hiện có đảm bảo đồng bộ, phục vụ cho khoảng 2.500 sinh viên ăn ở, học tập và sinh hoạt tập trung. Phát huy cơ chế tự chủ của đơn vị trong ĐHQGHN, chủ động tìm kiếm việc làm và có kế hoạch tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước đạt tỉ lệ 80% tổng ngân sách của Trung tâm, đảm bảo nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước tăng hằng năm.

Thúc đẩy triển khai Dự án QGHN-04 đầu tư xây dựng Trung tâm GDQPAN tại Hòa Lạc.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, PGĐ thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận những đóng góp của Trung tâm trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo không chỉ là sinh viên mà còn có cả đối tượng học sinh trong và ngoài ĐHQGHN. Thời gian qua, Trung tâm đã tạo dựng một thương hiệu cho ĐHQGHN, là người chiến sĩ tiên phong của ĐHQGHN tại Hòa Lạc trong công tác đào tạo môn Quốc phòng An ninh.

Để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải đề nghị Trung tâm cần tăng cường đối thoại, minh bạch, dân chủ để tăng cường sức chiến đấu, làm nền tảng để phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm cũng như phát triển ĐHQGHN.

Trong nhiệm kỳ tới, đến năm 2025, một số đơn vị thuộc ĐHQGHN sẽ di chuyển về Hòa Lạc, Trung tâm cần tính đến việc bổ sung và xây dựng cơ cở vật chất để phục vụ hoạt động giảng dạy tại Trung tâm.

Trung tâm cần áp dụng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin áp dụng vào modul môn học như xây dựng bài giảng thành các video chuẩn hóa để sinh viên xem trước, khi đến Trung tâm chỉ thực hành để giảm tải thời gian cũng như cơ sở vật chất cho Trung tâm.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình của ĐHQGHN đã phê duyệt, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện phân cấp quản lí, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tạo dựng môi trường, điều kiện làm việc thân thiện, kỉ cương, nền nếp, dân chủ, công bằng, đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, văn hóa quân sự và văn hoá công sở trong Trung tâm

Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải tin tưởng trong thời gian tới, Trung tâm sẽ thành công và đưa được những thành tựu khoa học công nghệ vào sự phát triển quốc phòng an ninh chung của ĐHQGHN.

Phối hợp cùng các đơn vị trong ĐHQGHN và nước ngoài để Trung tâm không chỉ là nơi đào tạo giáo dục QP&AN mà còn là cơ sở hàng đầu, tiên phong về áp dụng khoa học công nghệ trong cả nước.

Đại hội đã có một số tham luận về đào tạo cũng như các công tác quản lý nhân sự điều hành Trung tâm đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI.

 Trường Phong
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :