Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội XVII
Sáng 12/10/2020, sau diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu tới chào mừng Đại hội.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội.

Vinh dự đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên và hơn 10 triệu nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, niềm tự hào và niềm tin son sắt của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng, mỗi lần đại hội Đảng là một sự kiện to lớn, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, sự vươn lên của dân tộc, mở ra bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. 

Ngay từ đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

“Từ các cụ cao tuổi, các bậc lão thành cách mạng, hay những người công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, các tôn giáo, các dân tộc, cho tới các cháu thiếu nhi đều có những việc làm thiết thực chào mừng đại hội. Với ý thức trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bằng nhiều ý kiến tâm huyết có nội dung sâu sắc và thiết thực”, đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu.

Hướng về đại hội, các tổ chức Đảng và nhân dân Thủ đô vô cùng phấn khởi vì công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo đang “nở hoa kết trái”. Những thành tựu to lớn đạt được đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi sâu sắc bộ mặt đất nước và Thủ đô, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Các tổ chức Đảng và quân dân Thủ đô tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” sẽ sáng suốt thảo luận và đưa ra Nghị quyết đúng đắn để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công tác Đảng; thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, chủ động đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò của Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”.Về phần mình, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống, xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển về mọi mặt, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn: Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu, xứng đáng là Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

 >>> Tin bài liên quan:

- Đoàn đại biểu ĐHQGHN tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Đảng bộ ĐHQGHN quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

- Hướng tới ĐH XIII: Vấn đề then chốt là phát hiện và sử dụng nhân tài

- Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

 Hồng Ngọc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   |