Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Các tham luận tập trung góp ý để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững
Ngày 12/10/2020, ngày làm việc chính thức đầu tiên của Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo tham luận được trình bày tại đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận tại Đại hội (Ảnh: Vũ Ngọc Tùng)

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia trình bày tham luận “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng” trong đó, có nội dung chính là đầu tư thích đáng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; thể hiện tính kế thừa và phát triển về tư tưởng, lý luận của Đảng ta; phản ánh được khát vọng, tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đóng góp vào các văn kiện, tham luận của đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề cập đến nhiều nội dung, trong đó đề xuất giải pháp giám sát việc phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đảm bảo các chỉ tiêu đã được đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Sơn, hiện nay, nước ta đang chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, do vậy, cần đặt giáo dục và đào tạo lên làm mục tiêu hàng đầu để đầu tư phát triển mạnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đem lại sự phát triển, thịnh vượng cho đất nước và làm thay đổi căn bản trình độ dân trí.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham luận với nội dung “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”. XEM THÊM

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình bày tham luận với chủ đề “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế vùng và cả nước". XEM THÊM

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trình bày tham luận “Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-QN/TW của Trung ương (khóa XII)”. XEM THÊM

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trình bày tham luận “Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. XEM THÊM

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Đồng chí Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng trình bày tham luận “Kết quả và kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020”. XEM THÊM

Bên hành lang Đại hội, một số đại biểu đã chia sẻ với báo chí những ý kiến tâm huyết đánh giá về kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. 

 >>> Tin bài liên quan:

- Hình ảnh tại Đại hội Đại biểu lần XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tiếp)

- Đoàn đại biểu ĐHQGHN tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu lần XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Đảng bộ ĐHQGHN quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

- Hướng tới ĐH XIII: Vấn đề then chốt là phát hiện và sử dụng nhân tài

- Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

 

 Lê Hữu Thiên
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |