Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Các hoạt động tiêu biểu – Hành trình 91 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Kể từ khi ra đời đến nay, thế hệ trẻ Việt Nam chính là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng; là nòng cốt, đội dự bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thế hệ trẻ Việt Nam cứ tiếp nối nhau, tre già măng mọc và cùng nhau góp sức vào chiến thắng trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước vững vàng, giàu mạnh.

Khi đất nước được giải phóng, non sông liền một dải, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai một số phong trào như: “Ba mũi tên tiến công chống tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”, “Ba xung kích làm chủ tập thể”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (năm 1980) đã quyết định đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.