Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 13
Hội nghị đã được tổ chức ngày 6/8/2009 do đồng chí Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì.

Dự thảo “Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ hội nghị lần thứ 12 đến nay và những công tác trọng tâm trong thời gian tới” do đồng chí Phạm Trọng Quát trình bày đã tập trung phân tích những kết quả của Đảng ủy ĐHQGHN đạt được trên các mặt công tác như: Chính trị, tư tưởng và tuyên huấn; Tổ chức cán bộ; Chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. 

Trong thời gian từ Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 12 tới nay, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy thông qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã triển khai nhiều công tác, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Ngoài những công tác thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận về tăng cường liên thông, liên kết trong ĐHQGHN và công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là tổ chức lại các đơn vị đào tạo các môn chung và định hướng phát triển một số đơn vị nghiên cứu mới trong ĐHQGHN. Công tác này được chuẩn bị khá kỹ, đề ra lộ trình phù hợp và các biện pháp khả thi, được tập trung chỉ đạo nên các bộ phận chức năng triển khai tương đối tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, đây là công việc lớn, thực hiện quá trình đổi mới, tổ chức sắp xếp lại một số bộ phận, liên quan đến nhiều cán bộ công chức nên cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng để tạo ra sự đồng thuận cao và một số khác còn thực hiện chậm, chưa đồng bộ...

Trong báo cáo “Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010” trình bày tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ, Phó giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh: “Năm học 2009-2010, ĐHQGHN tiếp tục chủ trương phát huy mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN tiến tới đạt trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, trong đó một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế...”. Để hoàn thành các chỉ tiêu chính của năm học 2009 - 2010, 9 nhiệm vụ và giải pháp mà ĐHQGHN đang và sẽ thực hiện gồm:

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội, đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

Nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học - công nghệ, gắn kết chặt chẽ hoạt động khoa học - công nghệ với đào tạo và phát triển kinh tế xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, định hướng nghiên cứu; Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý từng bước đạt chuẩn của các trường đại học tiên tiến trong khu vực.

Đổi mới công tác quản lý học sinh sinh viên; nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, đạo đức đối với cán bộ và sinh viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động đoàn thể, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành.

Phát triển có chọn lọc và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và vị thế của ĐHQGHN trên trường quốc tế.

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng trường đại học, triển khai thực hiện văn hóa chất lượng.

Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng quy hoạch và khai thác hiệu quả, hợp lý liên thông trong ĐHQGHN.

Triển khai quản lý và điều hành ở cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên theo chuẩn ISO. Đẩy mạnh công tác tin học hóa quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tăng cường công tác kế hoạch - tài chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với tất cả các ý kiến đồng thuận, tán thành những nội dung được đưa ra, các đại biểu đã thông qua kết luận của hội nghị, từ đó làm cơ sở để Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để triển khai tới cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện ở đơn vị mình.

 Trương NM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :