Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHKHTN lần thứ XXVIII (nhiệm kì 2010 - 2012)
Ngày 8/1/2010, Công đoàn Trường ĐHKHTN đã tổ chức đại hội lần thứ XXVIII với sự tham gia của PGS.TS Trần Công Phong, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện công đoàn các trường đại học ở Hà Nội và đông đảo cán bộ, công đoàn viên trường ĐHKHTN

Tại Đại hội, Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả họp phiên nội bộ sáng ngày 8/1/2010; báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2007 - 2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2012; báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ XXVII.

Các báo cáo đã khẳng định phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành công khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; giữ vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên góp phần xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí vì sự phát triển bền vững của Trường ĐHKHTN.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường ĐHKHTN đã hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ XXVII (2007 - 2010), hoạt động Công đoàn trường cũng như của các công đoàn bộ phận đã đi vào nề nếp và thực hiện đúng chức năng của tổ chức Công đoàn trong Nhà trường, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định và phát triển về mọi mặt. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn trường liên tục được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc và được nhiều bằng khen của các cấp, như: bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2007); bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2008, 2009); bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008); bức trướng truyền thống 50 năm của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2008.

Với khẩu hiệu hành động: “Ổn định – Phát triển mạnh – Chất lượng cao”, mục tiêu của Công đoàn Trường ĐHKHTN trong nhiệm kỳ 2010 – 2012 là: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động công đoàn nhằm động viên CBVC toàn trường tích cực phấn đấu, xây dựng Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến, có chất lượng cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực, phục vụ đắc lực và có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2010 - 2012

 Tuệ An thực hiện - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :