Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo xét tặng Giải thưởng KH-CN năm 2012 của ĐHQGHN

Thực hiện Quyết định số 3348/QĐ- KHCN, ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về chủ trương xét tuyển và trao các giải thưởng KHCN trong năm 2012 như sau:
 Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của ĐHQGHN năm 2012 gồm có:
* Giải thưởng Công trình Khoa học – Công nghệ tiêu biểu được xét và trao tặng hàng năm dành cho công trình khoa học xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động KH – CN của ĐHQGHN trong một lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ.
* Giải thưởng Công trình khoa học – công nghệ tiêu biểu của nhà khoa học trẻĐHQGHN được xét và trao tặng 2 năm một lần dành cho công trình khoa học – công nghệ xuất sắc, có triển vọng, do tác giả ở độ tuổi dưới 35 chủ trì thực hiện, được công bố từ sau lần xét giải thưởng trước đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. 
Quy trình và thủ tục xét tặng các Giải thưởng về Khoa học - Công nghệ  năm 2012 như sau:
I. Đối tượng đăng ký xét giải thưởng
Là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các tác giả thực hiện trong thời gian công tác tại ĐHQGHN và được công bố, nghiệm thu hoặc đăng ký bản quyền trong năm 2011 đến hết ngày 31/7/2012 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của ĐHQGHN.
Những công trình, cụm công trình khoa học đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các giải thưởng quốc gia, quốc tế khác không thuộc diện xét trao các giải thưởng về KHCN của ĐHQGHN.   
II. Hồ sơ đề nghị xét giải thưởng KHCN
Như điều 11 Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3348/QĐ- KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
III. Quy trình và tiến độ thẩm định, xét duyệt
a) Quy trình xét tặng Giải thưởng công trình KHCN của ĐHQGHN năm 2012 được tiến hành theo Quy định về Giải thưởng KHCN của ĐHQGHN.
b) Sau khi tác giả hoặc tập thể tác giả xây dựng Hồ sơ và có đơn đề nghị xét tặng giải thưởng cho công trình hoặc cụm công trình của mình, Hiệu trưởng trường thành viên hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc ĐHQGHN xem xét (có thể thành lập các hội đồng tư vấn, tuyển chọn nếu xét thấy cần thiết) và có công văn gửi Giám đốc ĐHQGHN đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình KHCN cho các công trình KHCN do cán bộ của trường hoặc đơn vị thực hiện, kèm theo hồ sơ của các công trình đó.
c) Hồ sơ các công trình và công văn của Thủ trưởng đơn vị đề nghị gửi đến Ban Khoa học – Công nghệ trước ngày 30/9/2012 (mỗi hồ sơ kèm theo 02 bản chính của công trình).
d) Các công trình có hồ sơ hợp lệ sẽ được ĐHQGHN xem xét trao tặng giải thưởng theo Quy định về Giải thưởng KHCN của ĐHQGHN. Quy trình xét Giải thưởng công trình KHCN năm 2012 phải được hoàn tất trước ngày 15/12/2012.
e) Việc công bố và trao Giải thưởng công trình KHCN năm 2012 sẽ được tổ chức trong Quý I năm 2013.
ĐHQGHN đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị do mình quản lý và chỉ đạo, tổ chức xem xét và giới thiệu các công trình KHCN để ĐHQGHN xét, trao tặng giải thưởng theo đúng quy định hiện hành./.

>>> Tải về thông báo số 269/ĐHQGHN-KHCN

>>> Giải thưởng ĐHQGHN năm 2011

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |