Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hội nghị kỷ niệm 40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Thực hiện Thông tri số 09-TT/TU ngày 27/9/2012, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 27/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 15/10/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2012), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị nói chuyện về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nội trú của các đơn vị sau:
1. Trường Đại học Ngoại ngữ
2. Trường Đại học Công nghệ
3. Trường Đại học Kinh tế
4. Trường Đại học Giáo dục
5. Khoa Luật
Thời gian: 19h30, ngày 20 tháng 12 năm 2012 (thứ Năm)
Địa điểm: Câu lạc bộ sinh viên, Ký túc xá Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đề nghị Đảng ủy các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thông báo đến thành phần trên để buổi nói chuyện đạt kết quả.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |