Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Lịch phổ biến, hướng dẫn ôn thi thăng hạng viên chức hạng II năm 2016 tại ĐHQGHN

(Kèm theo Công văn số  2307/GTT-HĐTTH ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hạng II năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Stt

Nội dung hướng dẫn ôn thi

Đối tượng tham dự

Thời gian, địa điểm

Giảng viên hướng dẫn

I

Đối với thi thăng hạng chuyên viên chính

 

 

 

1

Môn Kiến thức chung

Chuyên viên đủ điều kiện dự thi tại Phụ lục II
(gồm 30 viên chức)

8h30-10h30, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Phòng 901 Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp,
Học viện Hành chính Quốc gia

2

Môn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

Chuyên viên đủ điều kiện dự thi tại Phụ lục II

(gồm 30 viên chức)

10h30-12h00, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Phòng 901 Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,
Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp,
Học viện Hành chính Quốc gia

3

Môn Ngoại ngữ

Chuyên viên đủ điều kiện dự thi tại Phụ lục II nhưng không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ
(gồm 07 viên chức)

14h00 - 16h00, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Phòng 902 Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,
Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Yên, Giảng viên chính, Trường Đại học Xây dựng

4

Môn Tin học văn phòng

Chuyên viên đủ điều kiện dự thi tại Phụ lục II, không thuộc diện được miễn thi
tin học (gồm 28 người)

16h00-18h00, Thứ Ba, ngày 25/7/2017,
Phòng 901 Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Giảng viên Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin,
Bộ Nội vụ

II

Đối với thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II)

 

1

Môn Tin học

Giảng viên (hạng III) đủ điều kiện dự thi tại Phụ lục I, không thuộc diện miễn thi 
(gồm 61 viên chức)

8h30 - 10h30, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Phòng Máy tính, Viện Công nghệ Thông tin, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,
Hà Nội

Giảng viên của Viện
Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

2

Môn Kiến thức chung

Giảng viên (hạng III) đủ điều kiện dự thi tại
Phụ lục I
(gồm 64 viên chức)

13h30 - 15h30, Thứ Ba, ngày 25/7/2017,
Phòng 1 - Nhà G3,
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Giảng viên cao cấp,
Học viện Hành chính Quốc gia

3

Môn Ngoại ngữ:

Giảng viên (hạng III) đủ điều kiện dự thi tại
Phụ lục I không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ

(gồm 35 viên chức)

15h30-17h30, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)

Giảng viên do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phụ trách

4

Môn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Giảng viên (hạng III) đủ điều kiện dự thi
tại Phụ lục I

(gồm 64 viên chức)

17h30-19h30, Thứ Ba, ngày 25/7/2017, Phòng 1 - Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hiệu

Giảng viên cao cấp

Trưởng ban
Tổ chức Cán bộ 

 

Ghi chú:

1. Danh sách các giảng viên (hạng III) và chuyên viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hạng II có tên trong Giấy triệu tập số 2307/GTT-HĐTTH ngày 20/7/2017.

2. Đề nghị đơn vị đôn đốc nhắc nhở các viên chức có tên tham dự kỳ thi thăng hạng tham gia ôn tập thi ngày 25/7/2017 và cử đại diện hoặc hướng dẫn viên chức nộp lệ phí dự thi: 700.000 đ/người (Bảy trăm nghìn đồng/người) tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng ĐHQGHN, địa chỉ: P208, Nhà điều hành ĐHQGHN, thời hạn trước ngày 04/8/2017 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN, Phòng 601, Nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: (024). 37547670/611.

 

 ĐK - Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   |