Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Lưu Mạnh Quỳnh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bán dẫn PbS, kim loại quý Au, Ag và ứng dụng trong chế tạo cảm biến sinh học”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Mạnh Quỳnh

 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/12/1980                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3641/QĐ-SĐH  ngày 26/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Quyết định gia hạn số 1032/QĐ-ĐHKHTN  ngày 25/04/2017 và số 595/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                   

9. Mã số: 9440130.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Lê Văn Vũ

                                                                Hướng dẫn phụ:            PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chế tạo cảm biến sinh học điện hóa sử dụng vật liệu nano PbS với độ nhạy cao nhất đạt 546,2 µAcm-2mM-1.

- Sử dụng phương pháp tính toán mô phỏng để khảo sát liên kết giữa các hạt PbS với các phân tử hữu cơ, từ đó đưa ra lời giải thích về khả năng chuyển tiếp điện tích giữa các hạt nano PbS với enzyme Glucose Oxidase (GOx), dẫn tới làm tăng độ nhạy cảm biến.

- Chế tạo thành công cảm biến sinh học điện tổng trở sử dụng các hạt nano Fe3O4-Ag để khảo sát nồng độ tế bào gốc.

- Trong quá trình chế tạo cảm biến, chúng tôi đã thành công ứng dụng tính chất từ của vật liệu nano và tính huỳnh quang của chất nhạy quang đính trên kháng thể để khảo sát hiệu suất gắn kháng thể của vật liệu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Luu Manh Quynh, Chu Tien Dung, Bach Thi Mai, Hoang Van Huy, Nguyen Quang Loc, Nguyen Quang Hoa, Pham Tuan Thach, Bui Viet Anh, Chu Thi Thao, Nguyen Hoang Nam, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Ngoc Long, Le Van Vu (2018), “Development of Fe3O4/Ag core/shell-based multifunctional immunomagnetic nanoparticles for isolation and detection of CD34+ stem cells” Journal of Immunoassay and Immunochemistry 39(3), pp. 308-322.

[2] Cong Doanh Sai, Manh Quynh Luu, Van Vu Le, Phuong Mai Nguyen, Nguyen Hai Pham, Viet Tuyen Nguyen, Xuan Quy Nguyen, Quoc Khoa Doan, Thi Ha Tran (2017), “Fast Synthesis of PbS Nanoparticles for Fabrication of Glucose Sensor with Enhanced Sensitivity”, Journal of Electronic Materials 46(6), pp. 3674-3680

[3] Nguyen Thuy Trang, Luu Manh Quynh, Tran Van Nam, Hoang Nam Nhat (2013), “Charge transfer at organic-inorganic interface of surface-activated PbS by DFT method”, Surface Science 608, pp 67-73.

[4] Luu Manh Quynh, Nguyen Hoang Nam, K. Kong, Nguyen Thi Nhung, I. Notingher, M. Henini, Nguyen Hoang Luong (2016), “Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Study of 4-ATP on Gold Nanoparticles for Basal Cell Carcinoma Fingerprint Detection”, Journal of Electronic Materials 45(5), pp. 2563-2568.

[5] Luu Manh Quynh, Nguyen Minh Hieu, Nguyen Hoang Nam (2014), “Fast DNA diagnostic using Fe3O4 magnetic nanoparticles and light emitting ZnS/Mn nanoparticles”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 30(3), pp. 1-11.

[6] Sai Cong Doanh, Luu Manh Quynh (2015) “Highly sensitive enzyme based glucose sensor using lead sulfide nanocrystals”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 31(2), pp. 61-67.

                                                                                          

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   |