Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản kỳ học mùa Thu năm 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của trường Đại học Kyushu, Nhật Bản (KU) về chương trình trao đổi sinh viên trong học kỳ I năm học 2020 – 2021.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: sinh viên và học viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ học kỳ I năm học 2020 – 2021).

3. Chỉ tiêu: 05 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 01 học kỳ của ĐHQGHN (KU không có chương trình trao đổi cho các ngành Y học, Dược học và Nha khoa).

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu sinh viên phải có một trong những chứng chỉ TOEFL iBT 70 hoặc IELTS 6.0 (Không chấp nhận chứng chỉ TOEIC).

+) Tiếng Nhật: Tối thiểu sinh viên phải có chứng chỉ N2 trở lên.

- Chi tiết các yêu cầu tham khảo tại tài liệu đính kèm và website của KU: “http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/exchangetop”.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ theo yêu cầu của ĐHQGHN:

+) Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

+) Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

+) Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình.

+) Photo Hộ chiếu.

+) Giấy khám sức khỏe.

- Hồ sơ theo yêu cầu của KU: Sinh viên/học viên truy cập website “http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/exchangetop” để tải các mẫu đăng ký riêng của KU.

* Lưu ý:

- Sinh viên/học viên cần lưu các tài liệu thành từng file PDF để hoàn thiện hồ sơ online.

- Sinh viên/học viên lưu thông tin theo mẫu: *Tên sinh viên_Tên file*. Ví dụ: “NguyenHaLinh_Academic Transcript” để gửi đối tác khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên/học viên của ĐHQGHN tham dự chương trình trao đổi tại KU sẽ được miễn học phí.

- Sinh viên/học viên có cơ hội nhận được học bổng Jasso (80.000 yen/tháng) hoặc học bổng do Chính phủ Nhật Bản cấp.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 Tòa nhà Điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đối với các khóa học JTW và JLCC: trước 17/01/2019.

- Đối với chương trình trao đổi sinh viên/học viên khác tại KU: trước 20/02/2019.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết:

- Instructions

- Checklist

- Application form

- Study plan

- Research plan

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   |