Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình A&B của UMAP học kỳ I năm học 2020 – 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của tổ chức UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) về  chương trình A&B trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên ĐHQGHN.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (kỳ học mùa thu).

3. Chỉ tiêu:

- Chương trình A: 02 sinh viên.

- Chương trình B: không giới hạn số sinh viên tham dự.                                           

4. Điều kiện tham dự:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương (trừ trường hợp trường tiếp nhận sinh viên yêu cầu cao hơn).

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của trường tiếp nhận (danh sách các trường thành viên của UMAP sẽ tiếp nhận sinh viên trong file đính kèm). Sinh viên truy cập website của tổ chức UMAP: http://umap.org/programs/#program-a phần "List of Participating Institutions" để tìm hiểu thêm thông tin của các đối tác.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên phải lưu hồ sơ theo từng file PDF (Tên sinh viên_Tên file) và nén thành một file chung (UMAP2020_Tên sinh viên) để lưu và chuyển cho cán bộ quản lý chương trình khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự:

- ĐHQGHN lựa chọn 02 sinh viên được tham dự chương trình A (được miễn học phí). Những sinh viên còn lại sẽ được tham dự theo chương trình B (phải đóng học phí). Các chi phí phát sinh khác sinh viên tự chi trả.

- UMAP là tổ chức các trường Đại học thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong đợt xét chọn lần này có 7 trường của Canada, 2 trường của Hàn Quốc, 16 trường của Đài Loan và 7 trường của Thái Lan đăng ký tiếp nhận sinh viên trao đổi theo diện thỏa thuận hợp tác của UMAP.

- Sinh viên cần tìm hiểu kỹ trên trang web của UMAP các học bổng toàn phần cho sinh viên trao đổi: http://umap.org/programs/#program-a

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 Tòa nhà Điều hành ĐHQGHN chậm nhất là ngày 25/12/2019 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

- Call for programs

- Timeline for program A&B

- Timeline for program C

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   |