Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình Global Matching 2021 của Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông
Ban Khoa học công nghệ trân trọng thông tin về sự kiện Global Matching 2021 của Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong Science and Technology Parks Corporation, viết tắt là HKSTP) mà Sunwah Innovations hỗ trợ với vai trò Global Partner.

Ban Khoa học công nghệ trân trọng thông tin về sự kiện Global Matching 2021 của Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong Science and Technology Parks Corporation, viết tắt là HKSTP) mà Sunwah Innovations hỗ trợ với vai trò Global Partner.
Đây là chương trình kết nối các cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa các startups với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Sự kiện được tổ chức 2 lần trong năm và đây là lần thứ 3 HKSTP tổ chức. Hai lần tổ chức trước, sự kiện đã thu hút 160 startups đến từ 29 quốc gia và 275 tập đoàn và nhà đầu tư, thành công tạo ra hơn 300 matching 1:1 cho các startups tham gia.

Một số thông tin cơ bản về sự kiện như sau:

 1. Về yêu cầu dành cho startups tham dự:

Startups đã có sản phẩm/dịch vụ được thị trường chứng minh (product-market fit), đã có lượng khách hàng nhất định

Startups cung cấp giải pháp cho 1 trong 8 lĩnh vực sau:

- Sản phẩm & Dịch vụ tiêu dùng;

- Giáo dục;

- Sản xuất & Logistics;

- Du lịch - Dịch vụ - Khách sạn - Nhà hàng;

- Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính & Bảo hiểm;

- Chăm sóc sức khỏe;

- Xây dựng & Bất động sản;

- Sản phẩm, dịch vụ công & Thành phố thông minh.

2. Lợi ích của startups khi được lựa chọn tham dự:

- Được tạo một gian hàng ảo để giới thiệu công ty, sản phẩm/dịch vụ và tham gia triển lãm kết nối

- Được kết nối 1:1 với các khách hàng tập đoàn và nhà đầu tư (mỗi phiên kết nối trong 30 phút)

- Thời gian kết nối linh hoạt, phù hợp theo múi giờ của cả startups và khách hàng/nhà đầu tư

- Bước đệm cho startups tiếp cận với thị trường Hồng Kông và thế giới

- Hoàn toàn miễn phí

3. Cách thức tham gia

- Gửi thông tin giới thiệu/deck tới thuy.ho@swinno.com.vn trước ngày 14/4

- Gửi thông tin đăng ký tham gia trong ngày 16/4/2021 với HKSTP tại liên kết sau:

https://hkstp.wufoo.com/forms/open-call-for-tech-ventures-global-matching-2021/ 

- HKSTP sẽ lựa chọn các startups phù hợp tham dự, các startups được chọn sẽ truy cập vào kênh triển lãm trực tuyến và tạo gian hàng từ ngày 03-07/5

Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm tại liên kết sau:

https://gaa.info.hkstp.org/en/challenges/cisummit2021/pages/global-matching-2021?lang=en

 

 Hồng Thương
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   |