Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống VNU-Office

>>> Tải về văn bản số 2468 ngày 24/8/2021

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử và  xử lý công việc, công văn  đi đến trên  hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNU-Office. Trong quá trình triển khai, Văn phòng cũng đã làm thủ tục đăng ký cấp chữ số cho các đơn vị thành viên, trực thuộc và một số các đơn vị cấp dưới. Hiện nay, công tác vận hành phần mềm và triển khai ký số cơ bản đã ổn định trong toàn ĐHQGHN.

Nhằm thực hiện triệt để và khai thác tối ưu tính năng ký số, quản lý văn bản điện tử liên thông trong toàn hệ thống, ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai đồng nhất việc thực hiện văn bản điện tử có ký số và luân chuyển trên hệ thống VNU-Office.

ĐHQGHN giao Văn phòng làm đầu mối rà soát công tác này, trong đó lưu ý:

1. Văn phòng chỉ tiếp nhận các văn bản điện tử, có ký số từ đơn vị. Trường hợp đơn vị gửi văn bản giấy, Văn phòng yêu cầu trả lại và gửi theo đường điện tử có ký số;

2. Văn phòng tiếp nhận văn bản giấy gắn với các nội dung sau (văn bản mật, văn bản liên quan đến đấu thầu, nhân sự, tổ chức, đơn thư).

3. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 6/9/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng tiếp nhận các ý kiến phản hồi của đơn vị để hoàn thiện công tác này, thông qua email vanphong@vnu.edu.vn hoặc đầu mối Phòng Hành chính – Văn phòng:

Đ/c Nguyễn Thị Kim Lương - Phó Trưởng Phòng Hành chính

Điện thoại: 0904339009; email: luongntk@vnu.edu.vn

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 Ngọc Lan
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   |