Hội đồng ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2013 - 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
PGS.TS PHÙNG XUÂN NHẠ - GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc ĐHQGHN
2.
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
3.
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN
4.
PGS.TS. Nguyễn Văn Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
5.
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV
6.
GS.TS. Nguyễn Hoà
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
7.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
8.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
9.
PGS.TS. Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
10.
PGS.TS. Phạm Hồng Tung
Viện trưởng Viện Việt nam học và KHPT
11.
PGS.TS. Dương Văn Hợp
Viện trưởng Viện Vi sinh vật và CNSH
12.
TS. Nguyễn Ái Việt
Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin
13.
GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
14.
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN
15.
TS.KTS. Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội
16.
GS.VS. Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ Quốc hội
17.
TS. Lê Đình Tiến
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TS. Nguyễn Viết Lộc
Chánh Văn phòng ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan