Hội đồng ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
PGS.TS PHÙNG XUÂN NHẠ - GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1
PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
2
PGS.TS Bùi Duy Cam
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
5
GS.TSKH Vũ Minh Giang
Chuyên gia Cao cấp
nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN
6
GS.TS Nguyễn Hoà
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
7
TS. Dương Văn Hợp
Viện trưởng Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học
8
GS.TS Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
9
GS.TS Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
10
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc ĐHQGHN
11
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Chính phủ
12
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc
Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển
13
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
14
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Phó giám đốc ĐHQGHN
15
TS.KTS Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội
16
GS.VS Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
17
TS. Lê Đình Tiến
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
18
PGS.TS Bùi Cách Tuyến
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trương
19
TS Nguyễn Ái Việt
Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin ĐHQGHN
 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TS. Đinh Văn Toàn
Chánh Văn phòng ĐHQGHN
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: