GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Lê Quân

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thường trực Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ 

4.

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

6.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Ban Chấp hành

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

4.

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN 

5.

Đỗ Tuấn Minh Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

6.

Vũ Hoàng Linh Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

7.

Vũ Văn Thắng Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

8.

 Trần Quốc Bình Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Chánh Văn phòng ĐHQGHN

9.

Nguyễn Đình Đức Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Trưởng Ban Đào tạo

10.

Phạm Xuân Hoan Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính

11.

Nguyễn Thị Anh Thu Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

12.

Vũ Văn Tích

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ

13.


Trần Trí Trung


Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN


Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế

14.

Nguyễn Việt Hà Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

15.

Nguyễn Trúc Lê Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

16.

Nguyễn Quý Thanh Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

17.

Nguyễn Hoàng Oanh Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

18.

Nghiêm Xuân Huy Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19.

Nguyễn Thị Quế Anh Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Luật

20.

Nguyễn Hoàng Sơn Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

21.

Lê Trung Thành Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

22.

Trương Ngọc Kiểm Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, Phó trưởng ban Hợp tác và phát triển

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Trần Trí Trung

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế

3

Nguyễn Tiến Vinh

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

4

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Khoa Luật

5


Nguyễn Thu Hương

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

6

Nguyễn Tiến Thảo

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Đào tạo

7

Nguyễn Thị Thúy  Hà

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

Nguyễn Hiệu 

Phó bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ 

2

Vũ Văn Thắng 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

3

 Đoàn Văn Cường

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ 

4

 Trần Mạnh Cường

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

5

Dương Quỳnh Hoa 

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

UVBTV Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH Ngoại ngữ

6

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ 

 

 

 

7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

 Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ 

2

Trương Ngọc Kiểm 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển 

3

 Nguyễn Minh Trường

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

4

 Trương Vũ Bằng Giang

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Khoa học-Công nghệ kiêm Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 

5

 Mai Hoàng Anh

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

6

 Lại Quốc Khánh

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

7

Đinh Xuân Thành

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8

Vũ Văn Hải

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

ĐUV Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác và Chính trị học sinh sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ

 

(Đang cập nhật)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :