GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn

Website: http://congdoan.vnu.edu.vn

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thảo

ĐT (04) 37547670 - máy lẻ: 301

Email: nguyenthithao@vnu.edu.vn

 

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

Uỷ viên Thường vụ

3

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Thường vụ

4

Ông Nguyễn Văn Thủy

Uỷ viên Thường vụ

5

Bà Đoàn Thị Thái

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6

Ông Lê Trung Thành

Ủy viên Thường vụ

7

Ông Nguyễn Văn Thủy

Ủy viên Thường vụ

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

3

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Ông Nguyễn Văn Thủy

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Bà Đoàn Thị Thái

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Bà Vũ Thị Thu Hằng 

Ủy viên Ban chấp hành

7

Bà Võ Thị Minh Trang 

Ủy viên Ban chấp hành

8

Bà Trần Thu Hạnh 

Ủy viên Ban chấp hành

9

Bà Phan Thị Ngọc Hoa

Ủy viên Ban chấp hành

10

Ông Nguyễn Văn Tình

Ủy viên Ban chấp hành

11

Bà Nguyễn Thị Huế

Ủy viên Ban chấp hành

12

Ông Phạm Đình Hiệu

Ủy viên Ban chấp hành

13

Ông Nguyễn Công Nghị

Ủy viên Ban chấp hành

14

Ông Lương Việt Nguyên

Ủy viên Ban chấp hành

15

Ông Nguyễn Đức Huy

Ủy viên Ban chấp hành

 

 

3. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Đoàn Thị Thái

Chủ nhiệm

2

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Uỷ viên

3

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên

4

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ủy viên

5

Ông Phùng Văn Trường

Ủy viên

 

 4. Các thông tin và văn bản liên quan

- Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả

- Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Quyết định công nhận Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Thành lập các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn ĐHQGHN

 

 Văn phòng Công đoàn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :