GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn

Website: http://congdoan.vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch phụ trách:

Nguyễn Thị Thảo 

  

ĐT (04) 37547670 - máy lẻ: 301

Email: nguyenthithao@vnu.edu.vn

Các Phó chủ tịch:

Nguyễn Thành Nam

  

Nguyễn Văn Đoàn

  

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Thảo

Phó chủ tịch thường trực

3

Ông Nguyễn Thành Nam

Phó Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Phó Chủ tịch

5

Bà Đoàn Thị Thái

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

6

Ông Lê Trung Thành

Ủy viên Thường vụ

7

Ông Nguyễn Văn Thủy

Ủy viên Thường vụ

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch Phụ trách

2

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

Phó Chủ tịch

3

Ông Nguyễn Văn Đoàn

Phó Chủ tịch

4

Ông Đinh Văn Hường

Uỷ viên Ban Thường vụ

5

Bà Đoàn Thị Thái

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Ông Nguyễn Văn Thủy 

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Ông Lê Trung Thành 

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Ông Mai Hoàng Anh 

Ủy viên Ban chấp hành

9

Bà Vũ Thị Mai Anh

Ủy viên Ban chấp hành

10

Bà Nguyễn Thị Anh Đào

Ủy viên Ban chấp hành

11

Bà Trần Thu Hạnh

Ủy viên Ban chấp hành

12

Bà Vũ Thị Thu Hằng 

Ủy viên Ban chấp hành

13

Bà Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

14

Ông Phạm Đình Hiệu

Ủy viên Ban chấp hành

15

Bà Phan Thị Ngọc Hoa

Ủy viên Ban chấp hành

16

Ông Lương Đức Hòa

Ủy viên Ban chấp hành

17

Bà Nguyễn Thị Huế

Ủy viên Ban chấp hành

18

Bà Hà Thị Thanh Hương

Ủy viên Ban chấp hành

19

Ông Phạm Tiến Thành

Ủy viên Ban chấp hành

20

Ông Dư Đức Thắng

Ủy viên Ban chấp hành

21

Ông Nguyễn Đại Thắng

Ủy viên Ban chấp hành

22

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Ủy viên Ban chấp hành

23

Ông Trần Văn Tính

Ủy viên Ban chấp hành

 

3. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Đoàn Thị Thái

Chủ nhiệm

2

Ông Phạm Đình Hiệu

Phó Chủ nhiệm

3

Ông Nguyễn Thành Công

Ủy viên

4

Ông Đinh Văn Nam

Ủy viên

5

Bà Vũ Thị Bích Thủy

Ủy viên

 

4. Các thông tin và văn bản liên quan

- Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Quyết định công nhận Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Thành lập các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn ĐHQGHN

 

 

 Văn phòng Công đoàn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :