GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Văn phòng & ban chức năng
Văn phòng & ban chức năng

VĂN PHÒNG

ĐT: (024) 37547670 – Fax: (024) 37547724

Emailvanphong@vnu.edu.vn

Chánh Văn phòng:

MAI HOÀNG ANH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 202

Email: anhmh@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

HỒ SỸ LỢI

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: hsloi@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng: 

BÙI LÊ VŨ

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: builevu@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng: 

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: 

 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng ban:

ĐOÀN VĂN CƯỜNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 203

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRƯƠNG VIỆT HÀ

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 214

Email: hatv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

PHẠM VƯƠNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 214

Email: phamvuong@vnu.edu.vn

BAN ĐÀO TẠO

Trưởng ban:

NGUYỄN ANH TUẤN

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 422

Email: anhtuannguyen@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

LÊ THỊ THU THỦY

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 402

Email: lttthuy@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

VÕ THỊ MINH TRANG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 412

Email: trangvtm@vnu.edu.vn

 BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trưởng ban:

TRẦN THỊ THANH TÚ

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 405

Email: tuttt@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRƯƠNG VŨ BẰNG GIANG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 426

Email: giangtvb@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

LÊ VĂN CHIỀU

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 

Email: lechieu@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN TRUNG HIỂN

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: hiennt@vnu.edu.vn

BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Trưởng ban:

NGUYỄN THỊ ANH THU

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 104

Email: anhthu@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

LÊ TUẤN ANH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 103

Email: anhlt@vnu.edu.vn

 BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng ban:

PHẠM XUÂN HOAN

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 517

Email: pxhoan@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 526

Email: ntmphuong@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban:

LÊ XUÂN TÌNH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 516

Email: tinhlx@vnu.edu.vn

 

 Phó Trưởng ban:

ĐẶNG THÀNH DŨNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 566

Email: dtdung@vnu.edu.vn

BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Trưởng ban:

TRẦN QUỐC BÌNH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 

Email: tqbinh@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ĐINH VĂN DŨNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 404

Email:dinhvandung@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ 414

 Email: nmtruong@vnu.edu.vn

 

Phó Trưởng ban:

HỨA THANH HOA

ĐT: (024) 37547670

 Email: hoahua@vnu.edu.vn

 

BAN XÂY DỰNG

 

Trưởng ban: 

NGUYỄN ANH TUẤN

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 422

Email: anhtuannguyen@vnu.edu.vn

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Trưởng ban:

TRẦN TRÍ TRUNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 515

Email: trungtt@vnu.edu.vn

 Phó Trưởng ban:

VĨNH BẢO NGỌC

ĐT: (024) 37547670 – máy lẻ: 514

Email: ngocvb@vnu.edu.vn 

BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Trưởng ban:

VŨ VĂN TÍCH

ĐT: (024) 37547670

Email: tichvv@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TRƯƠNG NGỌC KIỂM

ĐT: (024) 37547670

Email: kiemtn@vnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:


VŨ TUẤN ANH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 416

Email: vtanh@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Chánh Văn phòng:

VŨ VĂN THẮNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 106

Email: thangvv@vnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

BÙI LÊ VŨ

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: thangvv@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch:

NGUYỄN THỊ THẢO

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 301

Email: nguyenthithao@vnu.edu.vn

 

 

VĂN PHÒNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH

ĐT: (0.24) 37547670 – Fax: (0.24) 37547724

Emailvanphong@vnu.edu.vn

Trưởng phòng:

TRIỆU QUANG HUY

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ117

Emailtqhuy@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

NGUYỄN THỊ KIM LƯƠNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 132

Email: luongntk@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

 

 CAO THÁI DƯƠNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: duongct@vnu.edu.vn

 

 

VĂN PHÒNG

PHÒNG THƯ KÝ TỔNG HỢP

Trưởng phòng:

BÙI HỒNG PHƯỢNG

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 205

Email: phuongbh@vnu.edu.vn  

 

Phó trưởng phòng

 

HOÀNG THỊ THẢO

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ:

Email: hoangthao@vnu.edu.vn

 

VĂN PHÒNG

PHÒNG THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Trưởng phòng:

BÙI TUẤN

Email: buituan@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

ĐỖ NGỌC DIỆP

Email: diepdn@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

NGUYỄN ĐỨC PHƯỜNG

Email: nguyenducphuong@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng:

NGUYỄN THỊ OANH

ĐT: (024) 37547670 - máy lẻ: 308

Email: oanhnguyen@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG

PHÒNG QUẢN TRỊ

Trưởng phòng:

PHÙNG XUÂN TRÁNG

Email: trangpx@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:

MAI HÙNG ANH

Email: 

VĂN PHÒNG

ĐỘI XE

Đội trưởng:

VŨ CÔNG NHẤT

Email: nhatvc@vnu.edu.vn

Phó Đội trưởng:

NGUYỄN HỮU BIÊN

Email: biennh@vnu.edu.vn

VĂN PHÒNG

TRUNG TÂM QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC SỐ

Giám đốc:

HỒ SỸ LỢI

Email: hsloi@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc:

NGUYỄN XUÂN TOÀN

Email: toannx@vnu.edu.vn

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: