Các trường và khoa trực thuộc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường và khoa trực thuộc
KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH (VNU-SIS)

Địa chỉ: Nhà G7 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37547619, (04) 37547615

Fax: (84-4) 37548603

Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Website: http://sis.vnu.edu.vn/

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Phó Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kiều Oanh

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: (024) 37547619      

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Điện thoại: (024) 37547615      

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Điện thoại: (024) 37548603    

Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Hợp tác đào tạo liên ngành

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH:

Bộ phận Truyền thông và Tuyển sinh - Phòng 402, nhà G7, ĐHQGHN

Số điện thoại: 0912 775 237 (Ms.Thanh Ngọc)

Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Website: http://sis.vnu.edu.vn

Facebook: Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

-          Cử nhân Quản trị thương hiệu

-      Cử nhân Quản trị tài nguyên di sản

-          Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

-          Thạc sĩ Khoa học bền vững

-          Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

-          Thạc sĩ Di sản học

         Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

- Tổ chức các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học mang tính liên ngành, lĩnh vực với các đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên ngành.

- Tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và các hoạt động tư vấn dịch vụ liên quan.

 

2. NHIỆM VỤ

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo các chương trình Đại học và Sau đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực liên quan nhiều đơn vị;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng sau đại học phù hợp với năng lực của mình; cấp chứng chỉ chứng nhận kết quả học tập cho các học viên có nhu cầu và đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật, hiện đại hóa kiến thức.

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức phục vụ cho các chương trình đào tạo sau đại học trong nước và quốc tế.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học sau khi được Giám đốc ĐHQGHN cho phép.

- Thực hiện các đề tài, dự án NCKH phục vụ công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.

- Làm đầu mối phối hợp với các ban chức năng và đơn vị có liên quan tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN.

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan