Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chuẩn Ngành Vật lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH VẬT LÝ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Nội dung chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức cần thiết về Vật lý, Toán học, Tin học, Hóa học... và các kiến thức chuyên ngành về Vật lý lý thuyết, Vật lý hạt nhân, Vật lý vô tuyến, Quang lượng tử, Vật lý chất rắn, Vật lý địa cầu, Tin vật lý, Vật lý kỹ thuật nhiệt độ thấp, Vật lý ứng dụng để sinh viên có thể tiếp tục đi sâu vào khoa học cơ bản cũng như tìm tòi áp dụng khoa học vào thực tiễn hoặc tham gia giảng dạy ở các bậc đại học, cao đẳng...

1.2. Về kỹ năng

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học Vật lý trang bị cho sinh viên lý thuyết, kỹ năng thực hành cần thiết của một kỹ sư vật lý giúp họ giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp một cách sáng tạo. Chương trình đào tạo này giúp người học có một nền tảng kiến thức đủ để tiếp tục tự học vươn tới các trình độ cao hơn.

1.3. Về năng lực

Cử nhân khoa học Vật lý có thể làm việc tại:

- Các trường Đại học, Cao đẳng... hoặc tiếp tục học các bậc cao hơn.

- Các cơ sở nghiên cứu khoa học quốc gia như Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia, Viện Công nghệ Quốc gia. Các cơ quan khoa học các tỉnh, huyện.

- Các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Các cơ quan trong các lĩnh vực gần gũi khác như: điện tử, tin học, viễn thông, v.v.

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học Vật lý có quan tâm thích đáng đến khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và hướng đào tạo này theo thời gian sẽ được điều chỉnh có trọng số tăng dần.

1.4. Về thái độ

Nội dung chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về xã hội và nhân văn, triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện để sinh viên phát triển, trưởng thành có đủ đức, trình độ tư tưởng chính trị, kiến thức về Quốc phòng và có thể chất tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 132 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    04 tín chỉ

+ Tự chọn:                          04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 39 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          42 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       12 tín chỉ

+ Bắt buộc:                             08 tín chỉ

+ Tự chọn:                              04 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS. Đàm Trung Đồn, GS.TS Tôn Tích Ái, GS.TS Pierre Darriulat, GS.TS Nguyễn Văn Thoả, GS.TS Nguyễn Quang Báu, GS.TS Nguyễn Châu, GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, GS.TSKH Nguyễn Văn Liễn, GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng, GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, GS.TSKH Nguyễn Ái Việt, GS.TSKH Đinh Văn Hoàng, GS.TSKH Đào Khắc An, PGS.TS Vũ Thị Bích, PGS.TS Vũ Đức Minh, PGS.TS Vũ Anh Phi, PGS.TS Trương Biên, PGS.TS Tạ Đình Cảnh, PGS.TS Phạm Văn Nho, PGS.TS Phạm Quốc Triệu, PGS.TS Phạm Quốc Hùng, PGS.TS Nguyễn Văn Giảng, PGS.TS Nguyễn Triệu Tú, PGS.TS Nguyễn Thị Thục Hiền, PGS.TS Nguyễn Thế Bình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, PGS.TS Nguyễn Huy Sinh, PGS.TS Nguyễn Đình Dũng, PGS.TS Lưu Tuấn Tài, PGS.TS Lê Viết Dư Khương, PGS.TS Lê Văn Vũ, PGS.TS Lê Văn Trực, PGS.TS Lê Thị Thanh Bình, PGS.TS Lê Thanh Hoạch, PGS.TS Lê Hồng Hà, PGS.TS Hoàng Nam Nhật, PGS.TS Hà Huy Bằng, PGS.TS Đỗ Đức Thanh, PGS.TS Đặng Lê Minh, PGS.TS Đặng Huy Uyên, PGS.TS Cao Đình Triều, PGS.TS Bạch Thành Công, PGS.TSKH Phạm Đình Khang.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :