Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Đào tạo chất lượng cao Ngành Thủy văn học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH THỦY VĂN HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức tốt về toán học, vật lý, tin học, ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu trong chuyên môn sâu, hiện đại đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực nhằm phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, môi trường... và quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình được xây dựng trên hệ thống các môn học theo tín chỉ theo mục tiêu đào tạo sâu, có định hướng chuyên ngành, chú trọng cung cấp các kiến thức tin học, ngoại ngữ để sinh viên có khả năng tư duy và kỹ năng thực hành khoa học, chính xác và tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến, có khả năng ngoại ngữ tốt trong giao tiếp và khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, tạo khả năng cho quá trình dạy và học mang tính chủ động cao, có thể tiệm cận và hội nhập với khu vực và quốc tế.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có kiến thức chuyên môn giỏi, có trình độ tin học cao và khả năng ngoại ngữ vững vàng, đủ năng lực sáng tạo của một cử nhân chất lượng cao ngành thủy văn. Có thể làm tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên nghiệp, làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đảm bảo khí tượng thủy văn liên quan tới tài nguyên và môi trường nước lục địa. Các sinh viên giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân thủy văn chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, trung thực trong khoa học và luôn phấn đấu hoàn thành công việc.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                     32 tín chỉ

   (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                            04 tín chỉ

+ Tự chọn:                     04/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                    42 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                            42 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ:                           25 tín chỉ

+ Bắt buộc:                     08       tín chỉ

+ Tự chọn:                     17/35  tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                     07 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Tân Tiến, GS.TS Lê Đức Tố, GS.TS Đinh Văn Ưu, GS.TSKH Phạm Văn Ninh, PGS.TS Trần Việt Liễn, PGS.TS Phan Văn Tân, PGS.TS Phạm Văn Huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Tuần, PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, PGS.TS Nguyễn Hướng Điền, PGS.TS Kiều Thị Xin, PGS.TS Đoàn Văn Bộ, PGS.TS Cao Đăng Dư.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :