Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.1. Về kiến thức

Sản phẩm đào tạo được cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác.

1.2. Về kỹ năng

Sản phẩm đào tạo là những người có kỹ năng về quản lý; có trình độ tốt về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; có kỹ năng tốt về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc. 

1.3. Về năng lực

Sản phẩm đào tạo có năng lực phân tích và đánh giá; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục quần chúng thực hiện mục tiêu của tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của các vị trí công tác quản lý ở cấp phòng, ban, phân xưởng xí nghiệp và các vị trí tác nghiệp quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước hoặc tư nhân; làm nguồn để tuyển chọn tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học.  

1.4. Về thái độ

Sản phẩm đào tạo là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có tính trung thực, lòng trung thành với Tổ quốc và chế độ; có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy với công việc. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                              30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                   06 tín chỉ

-   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành           22 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               33 tín chỉ

+ Bắt buộc                                 29 tín chỉ

+ Tự chọn                                  04 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                    38 tín chỉ

-  Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                       09 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :