Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

1.1.1. Về kiến thức

Cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học được trang bị các kiến thức đại cương về khoa học xã hội nhân văn;  các kiến thức cơ bản, có hệ thống và bước đầu chuyên sâu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; các kiến thức cơ bản và bước đầu nâng cao về ngôn ngữ và văn hoá; các kiến thức nghiệp vụ liên quan đến hoạt động báo chí, truyền thông, xuất bản, giáo dục.

1.1.2. Về kỹ năng

Cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có các kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ cơ bản và bước đầu nâng cao về ngôn ngữ học và các hoạt động liên quan, như:  kĩ năng nghiên cứu, giảng dạy về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; kĩ năng dạy tiếng Việt như bản ngữ và như một ngoại ngữ; kĩ năng biên soạn các loại sách công cụ tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động biên tập, báo chí, xuất bản v.v...

1.1.3. Về khả năng

 Cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước và nước ngoài: nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; làm biên tập viên báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình; giảng dạy môn tiếng Việt và môn Ngữ văn trong nhà trường; đảm trách các công việc liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông ở các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục và trong các doanh nghiệp. Cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn ở ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn khác

1.1.4. Về thái độ

Ngoài việc cung cấp kiến thức và trang bị các kĩ năng chuyên môn, chương trình còn giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc trong lao động v.v… để cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học không chỉ trở thành các nhà chuyên môn giỏi mà còn là những công dân tốt.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể

            Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học hệ chất lượng cao gồm 3 chuyên ngành với mục tiêu cụ thể theo mỗi chuyên ngành như sau:

1.2.1. Chuyên ngành Ngôn ngữ học (A)

Có mục tiêu đào tạo các cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có kiến thức và kĩ năng bước đầu chuyên sâu về các lĩnh vực ngôn ngữ học lí thuyết, ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học đối chiếu, có khả năng vận dụng vào thực tế nghiên cứu, giảng dạy hoặc các hoạt động có liên quan đến ngôn ngữ học nói chung, ngôn ngữ và văn hoá nói riêng, ở các ngành và các cơ quan khác nhau.

1.2.2. Chuyên ngành Việt ngữ học (B)

Có mục tiêu đào tạo các cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có các kiến thức và kĩ năng bước đầu chuyên sâu về Việt ngữ học, về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, và có khả năng vận dụng vào thực tế nghiên cứu và giảng dạy hoặc các hoạt động có liên quan đến ngôn ngữ học nói chung, Việt ngữ học,  tiếng Việt và văn hoá Việt Nam nói riêng, ở các ngành và các cơ  quan khác nhau.

1.2.3. Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số (C)

Có mục tiêu đào tạo các cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học có khả năng sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ dân tộc thiểu số, có kiến thức và kĩ năng bước đầu chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam để sau khi ra trường có thể nghiên cứu, giảng dạy hoặc đảm nhận các công việc liên quan đến ngôn ngữ học, đặc biệt là về ngôn ngữ và văn hoá dân tộc thiểu số,… ở vùng dân tộc thiểu số nói ngôn ngữ mà họ đã theo học, hoặc ở các ngành và các cơ quan khác nhau.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                              34 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN) 

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                  04 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:   26 tín chỉ

+ Bắt buộc                          19 tín chỉ

+ Tự chọn                         07 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                46 tín chỉ

+ Bắt buộc                        36 tín chỉ

+ Tự chọn                          10 tín chỉ

-  Khối kiến thức chuyên ngành:                                  30 tín chỉ

+ Bắt buộc                        22  tín chỉ

+ Tự chọn                         08 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                        12 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :