Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao Ngành Lịch sử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH LỊCH SỬ

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cử nhân chất lượng cao ngành Lịch sử có kiến thức hệ thống, cơ bản, chuyên sâu về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới nói chung, về một chuyên ngành lịch sử nói riêng; đồng thời, cử nhân chất lượng cao ngành Lịch sử được tăng cường kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành, lịch sử Việt Nam và một số vấn đề của lịch sử thế giới đương đại.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân chất lượng cao ngành Lịch sử được trang bị một số kỹ năng nghiên cứu và lý thuyết, quan điểm nghiên cứu lịch sử mới để tiến hành công việc chuyên môn một cách  hiệu quả; áp dụng được tư duy lôgic, tích cực và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề cụ thể của sử học thuộc chuyên ngành của mình.

1.3. Về năng lực

Cử nhân chất lượng cao ngành Lịch sử có kiến thức giỏi, chuyên sâu về một chuyên ngành lịch sử; có khả năng tiếp tục tự học, nghiên cứu để nâng cao năng lực cá nhân; có khả năng kết hợp hài hòa làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội (ở trong nước, ngoài nước) có sử dụng, có liên quan đến kiến thức lịch sử; có thể làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học; có khả năng chuyển tiếp cao học, nghiên cứu sinh sử học, dân tộc học, khảo cổ học; tham dự chương trình du học cao học, nghiên cứu sinh tại chỗ hoặc ở nước ngoài.

1.4. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức phục vụ nhân dân; có thái độ trung thực và nhiệt tình trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :             152 tín chỉ, trong đó 

- Khối kiến thức chung :                                            32  tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN) 

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                  04 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:            24 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               47 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                   30 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                       15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :