Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Khoa học sự sống

Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
E-mail: nguyenquanghuy@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
Nuôi cấy mô tế bào động vật , thực vật và phân tích di truyền.
Ứng dụng vi sinh vật phục vụ nông nghiệp, xử lý ô nhiễm.
Nghiên cứu sinh học phân tử ứng dụng trong y học.
Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố môi trường đối với đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
Các thiết bị chính:
Hệ thống kính hiển vi thường (Primo Star); kính hiển vi huỳnh quang; hiển vi soi nổi ngược kết nối máy tính (Axio, Imager. A2, Carl Zeiss, Đức); kính hiển vi dùng trong nghiên cứu tế bào; kính hiển vi lazer quét đồng tụ (Olympus, Nhật Bản)
Thiết bị nhân gen Perkin Elmer (Mỹ), Eppendorft (Đức), Biorad (Đức)
Hệ thống bảo quản tủ lạnh sâu (Nuaire, Mỹ); bảo quản trong nitơ lỏng;
Hệ thống tủ cấy vô trùng sử dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, động vật
Hệ thống máy rèn kim, bộ vi thao tác, máy mài dao cắt siêu mỏng sử dụng trong nghiên cứu tế bào gốc
Hệ thống thiết bị ly tâm siêu tốc của Beckman (Mỹ) gồm ly tâm Avanti J-301; ly tâm Optima LE 80K
Các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng
Nuôi cấy mô và chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô thực vật, động vật
Ứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệp, năng lượng và xử lý ô nhiễm môi trường
Tác động yếu tố môi trường đối với đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
Đào tạo các kỹ thuật về sinh học phân tử ADN, protein…
Đào tạo và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến kính hiển vi các loại.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :