Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm Phân tích Môi trường

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trưởng Phòng: PGS.TS.Nguyễn Xuân Hải
E-mail: hainx@vnu.edu.vn
Các thiết bị chính:
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử: AAS 6800;
Máy sắc ký khí GC 2010;
Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC;
Máy phân tích tổng carbon hữu cơ TOC …
Các hướng nghiên cứu chính
Đánh giá chất lượng môi trường đất, nước và không khí trên cơ sở quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường như: kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, các chỉ tiêu vi sinh …
Chế tạo các vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường
Nghiên cứu xây dựng các quy trình phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường trên cơ sở điều kiện Việt Nam và các máy móc thiết bị hiện có
Sản phẩm tiềm năng
Vật liệu nano (Fe0 nano), zeolit biến tính, vật liệu bentonite chống Al/La, Fe.
Quy trình xử lý ô nhiễm bùn đỏ.
Quy trình xử lý ô nhiễm bùn thải đô thị.
Các công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên; luận văn thạc sỹ; luận án tiến sỹ và các bài báo khoa học của các đề tài, dự án liên quan.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :