Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ thuật và Ứng phó tai biến

Khoa Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trưởng Phòng: PGS TS Nguyễn Văn Vượng
E-mail: vuongnv@vnu.edu.vn
Các thiết bị chính:
Kính hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (TEM Tecnai G2 20 S-TWIN / FEI) tích hợp bộ phận phân tích phổ tán xạ năng lượng tia X (EXD Genesis XM2, EDΛX) cùng hệ thống chuẩn bị mẫu (Fischione);
Bộ kính hiển quang học (Axioskop 2 MAT with FDT system, Axioskop 40 POL, Stemi 2000C / Carl Zeiss);
Thiết bị thử module đàn hồi của đá bằng phương pháp nén với một trục và ba trục (A150N / Matest);
Thiết bị khoan lấy mẫu và cắt mẫu địa kỹ thuật (A140-01 & C350-01 / Matest);
Thiết bị xuyên tĩnh hệ độc lập (Cone Penetration Testing / Geomil);
Hệ thống đo 3 trục rung động (Dynatriax 31-WF7005 / Controls Wykeham Farrance);
Bộ thiết bị nghiên cứu địa chấn và đo vẽ địa hình đáy biển biển (Geo - Spark 1000, Geo-Boomer 350, Geo-Source 200, Geo-Sense, MiniTrace II / Geo-Resource & Multibeam / GeoSwath).
Các hướng nghiên cứu chính
Đặc điểm thành phần, cấu trúc của các thành tạo địa chất
Đặc điểm vi cấu trúc của các vật liệu nano tự nhiên và tổng hợp
Tính chất cơ lý đất, đá
Địa chấn và địa hình đáy biển
Dự báo tai biến địa chất, địa kỹ thuật
Sản phẩm tiềm năng
Giải pháp sử dụng và nâng cao chất lượng các tài nguyên khoáng sản
Các nguồn tài nguyên khoáng sản được phát hiện mới và đánh giá giá trị sử dụng
Vật liệu nano tổng hợp mới
Giải pháp sử dụng nền đất xây dựng
Giải pháp ứng phó tai biến địa chất

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :