Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm Máy gia tốc

Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trưởng Phòng: Nguyễn Thế Nghĩa
E-mail: nghiant65@yahoo.com.vn
Các thiết bị chính:
Máy gia tốc tĩnh điện loại tandem: Pelletron 5SDH-2
Và các thiết bị phụ trợ.
Các hướng nghiên cứu chính
Nghiên cứu vật lý hạt nhân như các phản ứng cộng hưởng hạt nhân của các nguyên tố nhẹ, nghiên cứu sự biến đổi các nguyên tố trong lõi các ngôi sao.
Nghiên cứu khoa học vật liệu, vật lý chất rắn như biến tính vật liệu, cấy ghép ion, pha tạp các chất trong đơn tinh thể bán dẫn tinh khiết, các sai hỏng mạng tinh thể..
Nghiên cứu môi trường như nghiên cứu ô nhiễm bụi khí, nước, nghiên cứu vận chuyển vật chất phù sa các cửa sông.
Phân tích các nguyên tố vi lượng trong các mẫu khác nhau.
Nghiên cứu y sinh học như nghiên cứu sự vận chuyển các nguyên tố trong thực vật (cây trồng), trong động vật (tiêm thuốc)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :