Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thí nghiệm Hệ tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng Phòng: PGS TS Trần Quang Vinh
E-mail: vinhtq@vnu.edu.vn
Các thiết bị chính:
IBM Servers & Storage Systems
Sun Cluster System
Network Analyzer, Logic Analyzer, Spectrum Analyzer;
Phần mềm thiết kế điện tử Mentor Graphics (ModelSim, Leonardo Spectrum, IC Design…)
Phần mềm thiết kế điện tử Synopsys (front-end & back-end)
Phần mềm thiết kế mạch & PCB Altium;
Phần mềm Place & Route của Xilinx (ISE Foundation Tool kit, SDK);
Phần mềm thiết kế & Phát triển các hệ thống nhúng trên cơ sở Vi xử lý ARM.
Phần mềm thiết kế điện tử Cadence.
Các hướng nghiên cứu chính
Thiết kế mạch tích hợp VLSI (FPGA/ASIC)
Hệ thống trên Chip (System-on-Chip), Mạng trên Chip (Network-on-Chip)
Hệ thống Nhúng.
Xử lý Tín hiệu; Xử lý Ảnh.
Mạng và hệ thống truyền dẫn thông minh.
Công nghệ Tri thức (Knowledge Engineering)
An toàn Thông tin (Data and Information Security)
Sản phẩm tiềm năng
Mạch tish hợp với các chức năng theo yêu cầu: H-264 - VNU 2014
Robots
Các giải pháp xử lý ảnh và ứng dụng

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :