Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thực nghiệm Ngôn ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ
Email : dhnn@vnu.edu.vn
Hệ thống thiết bị:
Hệ thống phân tích giọng nói CSL Model 4500: thu âm, phát lại, sửa chữa và phân tích.
Hệ thống đo luồng hơi PAS.
Hệ thống đo âm mũi.
Hệ thống đo độ rung thanh đới.
Hệ thống luyện tập nhận diện âm thanh.
Các hướng nghiên cứu chính
Nghiên cứu về Ngữ âm học thực nghiệm.
Các sản phẩm tiềm năng:
Đào tạo các học viên sau đại học về ngữ âm học.
Đào tạo các kỹ thuật về Ngữ âm học…
Đào tạo và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan Ngữ âm học.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :