Kế hoạch học tập và giảng dạy
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Kế hoạch học tập và giảng dạy  >  
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2013 - 2014

 

STT
Nội dung công việc
Tuần
Thời gian thực hiện
 
Học kỳ 1
 
 
1
Triệu tập sinh viên khóa QH2013
35,36
30/8/2013 đến 5/9/2013
2
Khai giảng khối trung học phổ thông chuyên
36
5/9/2013
3
Bắt đầu năm học mới đối với các khóa QH2010, QH2011, QH2012
36
5/9/2013
4
Xét học vụ cho sinh viên chính quy
37
09-15/9/2013
5
Tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên năm thứ nhất
37
09-15/9/2013
6
Bắt đầu kế hoạch giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất
37
09-15/9/2013
7
Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013
 
09-15/9/2013
8
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học
 
9/2013
9
Tổ chức lễ khai giảng khóa học QH2013 sau đại học
 
11/2013
10
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2013
 
11/2013
11
Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2013
 
Trước 30/12/2013
12
Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2013
 
Trước 10/12/2013
13
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học tập học kỳ I
52
29/12/2013
14
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học
 
12/2013
15
Sinh viên chính quy thi học kỳ I
1,2
1-12/01/2014
 
Học kỳ II
 
 
16
Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I cho sinh viên chính quy (nếu có)
3,4
14/01/2014 đến 27/01/2014
17
Nghỉ Tết
6,7
27/01/2014 đến 09/02/2014
18
Xét thôi học cho sinh viên chính quy
8,9
17-28/02/2014
19
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học
 
3/2014
20
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014
 
 4/2014
21
Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy
18,19
1-11/5/2014
22
Hội nghị khoa học sinh viên
18,19
1-15/5/2014
23
Lễ bế giảng khối trung học phổ thông chuyên
21
19/5/2014
24
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học tập học kỳ II
21
19/5/2014
25
Sinh viên chính quy năm thứ 4 bảo vệ khoá luận tốt nghiệp
22,23
26/5/2014 đến 8/6/2014
26
Sinh viên chính quy năm thứ  thi HK II
22,23
26/5/2014 đến 8/6/2014
27
Tuyển sinh khối trung học phổ thông chuyên
23,24
8-10/6/2014
28
Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II cho sinh viên chính quy (nếu có)
24
09-15/6/2014
29
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc cử nhân
 
Trước 30/6/2014
30
Tuyển sinh đại học
27, 28
3-5 và 8-10/7/2014
31
Báo cáo tổng kết năm học
 
Trước 15/7/2014

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :