Kế hoạch học tập và giảng dạy
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Kế hoạch học tập và giảng dạy  >  
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2014 – 2015

STT
Nội dung công việc
Tuần
Thời gian thực hiện
 
Học kỳ 1
 
 
1
Triệu tập sinh viên khóa QH2014
35
1-5/9/2014
2
Khai giảng khối trung học phổ thông chuyên
35
5/9/2014
3
Bắt đầu năm học mới đối với các khóa QH2011, QH2012, QH2013
35
5/9/2014
4
Tuyển sinh các chương trình chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế
36
10/9/2014
5
Xét học vụ cho sinh viên chính quy
36,37
08-20/9/2014
6
Tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên QH2014
36,37
08-20/9/2014
7
Bắt đầu kế hoạch giảng dạy cho sinh viên QH2014
36,37
08-20/9/2014
8
Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014
37
13-14/9/2014
9
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 3 năm 2014
 
9/2014
10
Tổ chức lễ khai giảng khóa học QH2014 sau đại học
 
11/2014
11
Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 4 năm 2014
 
11/2014
12
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 4 năm 2014
 
12/2014
13
Tổ chức lễ trao bằng tiến sỹ năm 2014
 
12/2014
14
Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2014
 
Trước 30/11/2014
15
Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2014
 
Trước 10/12/2014
16
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I
51
19-26/12/2014
17
Sinh viên chính quy thi học kỳ I
 
22/12/2014-16/01/2015
 
Học kỳ II
 
 
18
Bắt đầu học kỳ II
3
19/01/2015
19
Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)
3,4
19-30/01/2015
20
Xét học vụ cho sinh viên chính quy
4,5
2-13/02/2015
21
Nghỉ Tết nguyên đán
6,7
16-27/2/2015
22
Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2015
 
2/2015
23
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 1 năm 2015
 
3/2015
24
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015
 
 4/2015
25
Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy
18,19
04-15/5/2015
26
Hội nghị khoa học sinh viên
18,19
04-15/5/2015
27
Lễ bế giảng khối trung học phổ thông chuyên
20
19/5/2015
28
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II
20
22/5/2015
29
Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2015
 
5/2015
30
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 2 năm 2015
 
6/2015
31
Sinh viên chính quy bảo vệ khoá luận tốt nghiệp
21,22
25/5/2015
đến 05/6/2015
32
Sinh viên chính quy thi học kỳ II
21,22
25/5/2015
đến 05/6/2015
33
Tuyển sinh khối trung học phổ thông chuyên
23
08-09/6/2015
34
Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)
23
08-12/6/2015
35
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học
 
Trước 30/6/2015
 
Kỳ mùa hè
 
 
36
Tuyển sinh đại học
26, 27
3-5 và 8-10/7/2015
37
Báo cáo tổng kết năm học
 
Trước 15/7/2015
38
Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2015
 
8/2015


 

 

 BT - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :