Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐHQGHN GIAI ĐOẠN 2006-2010

 

>>> Giải thưởng các năm: 2006-2010; 2011; 2012; 2013

 

TT
Tên công trình/ cụm công trình
Tên tác giả (tập thể tác giả)/ đơn vị
NĂM 2010
Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
1
Tập thể tác giả do GS.TS. Nguyễn Năng Định, Trường Đại học Công nghệ làm trưởng nhóm
2
GS.TSKH. Vũ Minh Giang,
Đại học Quốc gia Hà Nội
3
GS.TS. Trần Tân Tiến,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4
PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giải thưởng Công trình Khoa học Tiêu biểu 2010
1
GS. TS. Mai Ngọc Chừ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2
GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3
GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
4
PGS.TS. Phạm Hồng Tung,
Đại học Quốc gia Hà Nội
5
PGS.TS. Trần Yêm,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Giải thưởng Công trình Khoa học của Nhà khoa học trẻ
1
Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện
TS. Đỗ Thị Hương Giang, Trường Đại học Công nghệ
2
TS. Chử Đức Trình,
Trường Đại học Công nghệ
NĂM 2009
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu
1
Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thông chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới
Tập thể tác giả do GS.TSKH. Vũ Minh Giang chủ biên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
2
Xóm Rền – Một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Hán Văn Khẩn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3
Công nghệ và tính chất của vật liệu tổ hợp nano dùng cho điôt phát quang hữu cơ - OLED
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Năng Định,
Trường Đại học Công nghệ
4
Giải pháp thiết kế kiểm tra dành cho các kiến trúc mạng trên chip không đồng bộ
Tác giả: TS. Trần Xuân Tú,
Trường Đại học Công nghệ
NĂM 2008
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu 2008
1
Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu của các bài toán biên không đều đối với phương trình và hệ phương trình Elliptic không tuyến tính
Các tác giả: PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn, ThS. Ngô Quốc Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2
Hệ nano dây spin Ca­2CuO3
Tập thể tác giả: PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, TS. Huỳnh Đăng Chính, CN. Nguyễn Thùy Trang, GS.TSKH. Nguyễn Châu
Trường Đại học KHTN
3
Giải pháp tổng quát để phân tích và thiết kế các anten mạch dải siên cao tần tích hợp trên bề mặt bán cầu nhiều lớp và ứng dụng
PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
4
Nghiên cứu quy trình chiết tách Ent-Kauran Ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm bắc bộ
Tập thể tác giả đề tài độc lập cấp nhà nước, mã số: ĐTĐL-2005/05 do GS.TSKH. Phan Tống Sơn chủ nhiệm
5
Việt Nam 1919-1930: Thời kỳ tìm tòi và định hướng
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ biên.
6
Văn học Trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa.
Tác giả: PGS.TS. Trần Nho Thìn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
7
Văn học Việt Nam thế kỷ X đến thế kỷ XIX: những vấn đề lý luận và lịch sử.
Tập thể tác giả do PGS.TS. Trần Ngọc Vương chủ biên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giải thưởng Công trình khoa học của Nhà khoa học trẻ 2008
1
Nghiên cứu và xây dựng các phương thức hiện đại cho tương tác người máy (
TS. Bùi Thế Duy
Trường Đại học Công nghệ
2
Chế tạo và nghiên cứu một số vật liệu nano và bước đầu thử nghiệm khả năng ứng dụng hạt nano từ tính trong sinh học
TS. Nguyễn Hoàng Hải
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3
Cảm biến gia tốc ba bậc tự do kiểu áp trở
ThS. Trần Đức Tân
Trường Đại học Công nghệ
NĂM 2007
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu
1
Cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX
Tập thể tác giả do GS. Vũ Dương Ninh, Trường Đại học KHXH&NV chủ trì
2
Taxonomy of Euphorbiaceae in Vietnam
GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn
3
Tính ổn định của phương trình vi phân đại số
GS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Vũ Hoàng Linh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4
Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: chính sách và thực tiễn
PGS.Phùng Xuân Nhạ và tập thể các tác giả khác

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :