HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế
ASAIHL

ASAIHL - Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning) - được thành lập năm 1956 trong cuộc họp giữa lãnh đạo của 8 trường đại học khu vực Đông Nam Á tại Băng Cốc với tư cách là một tổ chức phi chính phủ.

Mục tiêu của Hiệp hội là giúp đỡ các trường đại học để họ tự phát triển và giúp đỡ lẫn nhau và tiến tới đạt chuẩn quốc tế về giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ công cộng.

Thành viên của ASAIHL bao gồm: Ấn độ (1); In-đô-nê-xi-a (34); I-ran (1); Ma-lai-xi-a (18); My-an-ma (1); Phi-lip-pin (38); Xinh-ga-po (2); Sli Lanka (2); Thái Lan (35); Việt Nam (1); Úc (18); Bỉ (1); Ca-na-đa (2); Nhật Bản (4); Niu-Zi-Lân (5); Thụy Điển (1); Đài Loan (1); Hoa Kỳ (7).

Các hoạt động của ĐHQGHN tại hiệp hội:

- Năm 2013 ASAIHL tổ chức Diễn đàn sinh viên với chủ đề “Sinh viên với thế giới” được tổ chức từ ngày 30/4 đến 02/5/2013 tại Surabaya (In-đô-nê-xi-a). Nội dung chính của Diễn đàn: vai trò của các hiệp hội sinh viên; trao đổi sinh viên; mở rộng mạng lưới sinh viên.

- Năm 2014 ASAIHL tổ chức Hội nghị về “Đổi mới giáo dục phục vụ nền kinh tế tri thức: chương trình, phương pháp và công nghệ” từ ngày 03-05/12/2014 tại Xin-ga-po. Hội nghị tập trung vào 3 chủ đề chính sau: 1) Đổi mới chương trình: quốc tế hóa chương trình; tăng cường quyền công dân toàn cầu; đổi mới mô hình; 2) Đổi mới phương pháp: giảng dạy để chuyển giao và các kỹ năng tư duy bậc cao; các phương pháp đánh giá; 3) Đổi mới công nghệ trong giáo dục: học trực tuyến và qua mạng; lớp học toàn cầu.

- Năm 2015 ASAIHL sẽ tổ chức Hội nghị hướng tới 2020 với chủ đề  “Liên kết khu vực và quốc tế trong nghiên cứu, chương trình và kinh nghiệm sinh viên” tại Đại học Isalamic Azad, Isfahan (Iran), từ ngày 22-25/5/2015. Các trường đại học thành viên có thể đăng ký tham dự tại trang web http://iau-asaihl.com/en/

 

 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :