Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Quốc tế hoá giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu

QUỐC TẾ HÓA GIÁO TRÌNH,

TÀI LIỆU THAM KHẢO, CƠ SỞ HỌC LIỆU

 

- Xây dựng hệ thống học liệu (hệ thống giáo trình, bài giảng, sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo khác ở dạng in và dạng số hoá, các nghiên cứu mẫu) đạt chuẩn của trường đại học nước ngoài có uy tín. Đảm bảo tất cả các môn học có ít nhất 2 giáo trình, tài liệu tham khảo đạt chuẩn quốc tế. Mua và sử dụng hệ thống tạp chí khoa học số hoá trên mạng (vd: sciencedirect).

- Sử dụng bộ giáo trình, tài liệu tham khảo của đại học nước ngoài có uy tín phù hợp với điều kiện của ĐHQGHN; bổ sung những giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu của Việt Nam. Khuyến khích khai thác, sử dụng các giáo trình điện tử, các học liệu mở của các trường đại học trên thế giới, các sách, tạp chí khoa học, thông tin tư liệu xuất bản trong 5 năm trở lại đây để cán bộ và sinh viên tham khảo.

- Có đủ tư liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu trên mạng của đơn vị, của ĐHQGHN hoặc trên mạng internet, được dịch ra tiếng Việt hoặc để nguyên bản và in ấn cho sinh viên sử dụng.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :