Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Quản lý đào tạo theo chuẩn quốc tế

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO CHUẨN QUỐC TẾ

 

        Để thực hiện chiến lược phát trển đất nước nhất là trong thời đại kinh tế tri thức, Việt Nam cần nguồn nhõn lực được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng cạnh tranh và hội nhập thành công. Để làm được điều đó, trước hết cần có đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên chất lượng cao. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, ĐHQGHN áp dụng một số giải pháp sau:

          - Xây dựng và thực hiện hệ thống các văn bản pháp quy đào tạo theo các chương trình quốc tế đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Áp dụng các phương pháp quản lý đào tạo đại học tiên tiến của nước ngoài được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của ĐHQGHN trên cơ sở tin học hoá cao độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo. Khuyến khích áp dụng hoàn toàn các quy định học vụ (academic regulations) đối với chương trình đào tạo tương ứng của trường đại học nước ngoài có uy tín cao.

-   Các chương trình đào tạo được thực hiện và quản lý theo quy định của các trường đại học tiên tiến được kiểm tra, kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế. Đơn vị đào tạo chịu Trách nhiệm tổ chức và quản lý chương trình đào tạo theo sự phõn công của ĐHQGHN. Người quản lý chương trình đào tạo của các đơn vị cú Trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với phía  trường đại học tiên tiến cũng như học hỏi quy trình quản lý để sau khi kết thỳc Đề án có đủ năng lực và kỹ năng quản lý độc lập các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của đại học tiên tiến trên thế giới .

- Ở giai đoạn đầu, mời một số nhà quản lý đại học trình độ quốc tế làm cố vấn về quản lý và tổ chức đào tạo các chương trình quốc tế.

-   Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo được quản lý theo quy định của ĐHQGHN. Thành lập tổ chức Đoàn và Hội sinh viên theo quy định của Đoàn THCS HCM và Hội Sinh viên ĐHQG HN. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cú nghĩa vụ học tập, nghiên cứu thật tốt, nghiờm chỉnh chấp hành quy định của các trường đại học thành viên và ĐHQG HN. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được khen thưởng và bị thi hành kỷ luật theo quy định của ĐHQGHN. Các sinh viên, học viên cao học của chương trình này ghi danh học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng cùng với sinh viên của chương trình đào tạo thông thường, nhưng thời lượng và hình thức đào tạo có thể thay đổi cho phù hợp đối tượng và mục tiêu đào tạo.

- Chính sách đối với sinh viên:

+ Được học tập trong điều kiện từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế;

+ Được các giảng viên giỏi trong và ngoài nước giảng dạy, hướng dẫn;

+ Cú chế độ học bổng đối với các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc;

+ Được giới thiệu đi thực tập làm nghiên cứu sớm tại các trung tâm khoa học, viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước;

+ Sau khi tốt nghiệp, được ưu tiên chuyển tiếp làm thạc sỹ, tiến sỹ hoặc gửi đi đào tạo tại nước ngoài theo định hướng khoa học của chương trình.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :