Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. TS. Đoàn Thị Minh Oanh

                                                                                Đang tiếp tục cập nhật

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :