Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược
Ban chỉ đạo

Cập nhật tháng 05/2015

Danh sách ban chỉ đạo nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN

1.

Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN

Trưởng ban

2.

Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Trưởng ban

3.

Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Trưởng ban

4.

Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Ủy viên

5.

Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Ủy viên

6.

Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo

Ủy viên thường trực

7.

Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

Ủy viên

8.

Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

9.

Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và CT HSSV

Ủy viên

10.

Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Ủy viên

11.

Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ

Ủy viên

12.

Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển

Ủy viên

13.

Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Ủy viên

14.

Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

Ủy viên

15.

Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐHNN

Ủy viên

16.

Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐHCN

Ủy viên

17.

Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Ủy viên

18.

Vũ Quốc Thái, Phó Trưởng ban Đào tạo

Ủy viên

19.

Nguyễn Tiến Thảo, Phó Trưởng ban Đào tạo

Ủy viên

 

 Danh sách Tổ thư ký Ban chỉ đạo nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN

1.

Nguyễn Ngọc Anh, Ban Đào tạo

Thư ký thường trực

2.

Thẩm Thị Thu Mỹ, Ban Đào tạo

Thư ký

3.

Đinh Thị Thu Thủy, Ban Đào tạo

Thư ký

4.

Đỗ Hoàng Nam, Ban Tổ chức Cán bộ

Thư ký

5.

Đinh Thị Thảo, Ban Hợp tác Phát triển

Thư ký

6.

Nguyễn Thanh Vân, Ban Kế hoạch – Tài chính

Thư ký

7.

Hồ Anh Tuấn, Ban Khoa học – Công nghệ

Thư ký

 >>> Quyết định 1925/QĐ-ĐHQGHN về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :