Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Tuyển chọn “hạt giống tốt”, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
ĐHQGHN vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN”. Đây được coi là đề án góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về đề án, PGS, TS Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc ĐHQGHN cho biết: "Đề án nhằm cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Dự kiến hết năm 2025, đề án sẽ cấp học bổng cho 140 sinh viên, 90 học viên và 150 nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau tiến sĩ. Các module đào tạo trước tiến sĩ và sau tiến sĩ được triển khai tốt, học viên tham gia các khóa đào tạo đều có sản phẩm khoa học; các cá nhân tham gia đề án đề xuất thành công 5-10 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp ĐHQGHN và tương đương trở lên; từ 5 đến 7 sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có các sản phẩm tiềm năng được doanh nghiệp tài trợ và có khả năng thương mại hóa...”.

Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN” tạo điều kiện để mọi học sinh, sinh viên có mong muốn trở thành nhà khoa học và đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực sẽ được tham gia chương trình của ĐHQGHN. Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN được triển khai đồng bộ từ việc hướng nghiệp và thu hút học sinh giỏi đến tuyển dụng, bố trí sử dụng và phát triển các “mầm ươm”. Theo đó, những học sinh lớp 12, đặc biệt là học sinh trong hệ thống các trường chuyên, năng khiếu có học lực giỏi, xuất sắc có nguyện vọng tham gia chương trình được ưu tiên tuyển chọn đưa vào chương trình ươm tạo nhà khoa học từ trình độ đại học, định hướng trở thành các nhà nghiên cứu trình độ sau đại học. “Mầm ươm” cũng có thể là những sinh viên và học viên giỏi, xuất sắc, thạc sĩ, giảng viên trẻ chưa là tiến sĩ có nguyện vọng và được tuyển chọn tham gia chương trình ươm tạo trở thành nhà khoa học có trình độ tiến sĩ. Việc tuyển chọn những “hạt giống tốt” cho chương trình cũng có thể lấy từ nguồn giảng viên và nhà khoa học trẻ đã đạt trình độ tiến sĩ có nguyện vọng tham gia chương trình ươm tạo nhà khoa học trẻ trình độ sau tiến sĩ hoặc được tuyển dụng vào làm việc tại ĐHQGHN.

Phần “gieo trồng” và “phát triển” các nhà khoa học trẻ cũng được lưu ý phù hợp với từng nhóm đối tượng để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ, kết nối giúp người học được trang bị, hỗ trợ, chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, điều kiện cần thiết có thể tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ của ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo uy tín ở trong nước, quốc tế. Quan trọng hơn, đề án cũng theo dõi, tư vấn, kết nối... để các nhà khoa học trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ có thể tham gia mạng lưới các nhà khoa học theo lĩnh vực chuyên môn, tiếp xúc và làm việc tại ĐHQGHN, tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ để phát triển đất nước.

>>> Nguồn Báo Quân đội Nhân dân

 Ngọc Diệp - Theo QĐND
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |