Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo đại học

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Waseda, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên năm 2023. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi năm 2023 (1 năm hoặc 1 kỳ).

2. Thời gian học: - 1 năm từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024

- Kỳ Xuân từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023.

- Kỳ Thu từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024

3. Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

4. Quyền lợi: được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.

5. Chỉ tiêu: tối đa 2 chỉ tiêu trao đổi 1 năm hoặc 4 chỉ tiêu trao đổi 1 kỳ.

6. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung và năng lực ngoại ngữ: theo yêu cầu của từng chương trình trao đổi, xem chi tiết tại đường link dưới đây: https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application.

7. Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu đăng kí của ĐHQGHN;

- Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của

ĐHQGHN và đối tác;

- Các tài liệu khác theo yêu cầu tại mục List of Documents trong hướng dẫn đăng ký của đối tác, chi tiết tại đường link dưới đây và tài liệu kèm theo:

https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application.8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 30/10/2022.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

 Trần Bích
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |