Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Địa lý - Ngành học có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Nguồn nhân lực được đào tạo chính quy về dạy học tích hợp Lịch sử và Địa lý sẽ bổ sung cho nền giáo dục Việt Nam sự thiếu hụt nhân lực giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục để thực hiện những bước chuyển mình lớn.

Chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới của Việt Nam sẽ áp dụng cho bậc THCS từ năm học 2021-2022. Đây cũng là năm đầu tiên môn học Lịch sử và Địa lý trở thành môn học bắt buộc được dạy từ lớp 6 đến lớp 9.

Môn học gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,... Các mạch kiến thức lịch sử và địa lí được kết nối với nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, môn học có thêm một số chủ đề mang tính tích hợp như: bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; đô thị - lịch sử và hiện tại; văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; các cuộc đại phát kiến địa lí,...

Điều này đòi hỏi mỗi giáo viên phải thay đổi cách dạy từ chỗ tiếp cận đơn môn sang liên môn và đa môn. Trước mắt, giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu kiến thức khoa học ở mức độ phổ thông, sau đó là qua các khoá bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Như vậy, nguồn nhân lực được đào tạo chính quy về dạy học tích hợp Lịch sử và Địa lý sẽ bổ sung cho nền giáo dục Việt Nam sự thiếu hụt nhân lực giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục để thực hiện những bước chuyển mình lớn.

Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý của Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên chương trình: Cử nhân ngành Sư phạm Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đơn vị cấp bằng:  Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu của chương trình:

 >>> Thông tin tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN năm 2021 tại đây:

http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/2168

 Nam Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :