Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Tôn giáo - ngành học quan trọng của Việt Nam và thế giới
Kiến thức về tôn giáo, tín ngưỡng, về đời sống tâm linh của cộng đồng nhìn từ góc độ lý luận giúp chúng ta hiểu nguồn gốc và triết lý của nó, để thấy những giá trị tích cực và vận dụng vào đời sống.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Bộ môn Tôn giáo học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, chia sẻ: "Tri thức về tôn giáo, tín ngưỡng cực kỳ phong phú, sống động và gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của chúng ta. Đó là một mạch nguồn nuôi dưỡng nên ý thức hệ và thế giới tinh thần của con người, giúp chúng ta hiểu về cội nguồn, bản sắc của cộng  đồng, dân tộc mình.