Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHQGHN năm 2007
Theo dự kiến, năm 2007 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và 200 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ. Cụ thể đối với từng đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN như sau:

 

 

TT

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

THẠC SĨ

TIẾN SĨ

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

525

85

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

430

44

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

200

8

4

Trường Đại học Công nghệ

230

25

5

Khoa Luật

190

12

6

Khoa Kinh tế

150

10

7

Khoa Sư phạm

115

13

8

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

45

-

9

Khoa Quản trị Kinh doanh

30

-

10

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

20

-

11

TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

20

3

12

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục

25

-

13

Đào tạo liên kết

120

-

 

TỔNG SỐ

2.100

200

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :