Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Kết quả kỳ thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2011

Ngày 20/2/2012, ĐHQGHN đã ban hành Quyết đinh số Số : 671 /QĐ-TCCB về việc công bố kết quả kỳ thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2011.
Kết quả như sau:
 

STT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Kết quả
Đạt
Không đạt
1
Nguyễn Hoàng Anh
Khoa Luật
x
 
2
Nguyễn Thị Kim Anh
Trường Đại học Kinh tế
x
 
3
Nguyễn Thị Quế Anh
Khoa Luật
x
 
4
Nguyễn Tuấn Anh
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
x
 
5
Phạm Thị Việt Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
6
Trần Ngọc Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
7
Trần Thị Hoàng Anh
Trường Đại học Ngoại ngữ
x
 
8
Vũ Thị Mai Anh
Văn phòng ĐHQGHN
x
 
9
Nguyễn Thị Ban
Trường Đại học Giáo dục
x
 
10
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Trường Đại học Giáo dục
x
 
11
Lê Văn Bính
Khoa Luật
x
 
12
Nguyễn Thị Bình
Trường Đại học Ngoại ngữ
 
x
13
Nguyễn Hữu Chung
Ban Đào tạo
x
 
14
Ngô Huy Cương
Khoa Luật
x
 
15
Tôn Quang Cường
Trường Đại học Giáo dục
x
 
16
Nguyễn Thị Đào
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
 
x
17
Nguyễn Trọng Điệp
Khoa Luật
x
 
18
Phạm Thị Hồng Điệp
Trường Đại học Kinh tế
x
 
19
Lê Phê Đô
Trường Đại học Công nghệ
x
 
20
Đỗ Minh Đức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
21
Nguyễn Quốc Dũng
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
x
 
22
Nguyễn Tiền Giang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
23
Trương Vũ Bằng Giang
Trường Đại học Công nghệ
x
 
24
Lê Thu Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
25
Trần Văn Hải
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
x
26
Đỗ Thị Thu Hằng
Trường Đại học Giáo dục
x
 
27
Nghiêm Thuý Hằng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
x
28
Lê Tuấn Hiệp
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
x
 
29
Nguyễn Văn Hiệp
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
x
 
30
Trần Đức Hiệp
Trường Đại học Kinh tế
x
 
31
Đinh Thanh Hiếu
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
x
 
32
Nguyễn Hiệu
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
33
Nguyễn Thị Hồng
Trường Đại học Công nghệ
x
 
34
Ngô Thu Hương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
35
Mai Quang Huy
Trường Đại học Giáo dục
x
 
36
Nguyễn Quốc Huy
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
x
 
37
Nguyễn Mạnh Khải
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
38
Lại Quốc Khánh
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
x
 
39
Phan Hải Linh
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
x
 
40
Đinh Đoàn Long
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
41
Vũ Đỗ Long
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
42
Tô Quang Long
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
x
 
43
Nguyễn Thị Hồng Minh
Khoa Sau đại học
x
 
44
Lê Tuyết Nga
Trường Đại học Ngoại ngữ
x
 
45
Đào Đức Nhân
Trường Đại học Ngoại ngữ
x
 
46
Trần Thị Kim Oanh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
47
Trần Văn Quy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
48
Phạm Ánh Sao
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
49
Nguyễn Văn Sửu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
50
Nguyễn Kiều Băng Tâm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
51
Trần Điệp Thành
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
52
Nguyễn Thị Kim Thành
Trường Đại học Giáo dục
 
x
53
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Trường Đại học
Ngoại ngữ
x
 
54
Phạm Huy Thông
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
55
Lê Thị Thu Thủy
Khoa Luật
x
 
56
Nguyễn Thị Thu Thủy
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
57
Phạm Minh Tiến
Trường Đại học
Ngoại ngữ
x
 
58
Đặng Đình Tới
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
59
Trịnh Văn Tùng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
x
 
60
Nguyễn Quốc Việt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 
61
Nguyễn Văn Vịnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
x
 

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :