Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế về Tổ chức hoạt động của TT Hợp tác và Chuyển giao tri thức và việc thành lập các phòng chức năng

Ngày 05/03/2012, Giám đốc ĐHQGHN có Quyết định Về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (808/QĐ-TCCB) và Quyết định Về việc thành lập các phòng chức năng thuộc Trung tâm (809/QĐ-TCCB):
Tên gọi và trụ sở giao dịch
1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức.
2. Tên tiếng Anh: VNU - Center for Cooperating and Transferring Knowledge.
3. Tên viết tắt: VNU-CTK.
4. Trụ sở chính: Số 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
5. Website: www.ctk.vnu.edu.vn.
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3619/QĐ-TCCB ngày 06/12/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), là đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tri thức trực thuộc ĐHQGHN, được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
1. Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Hội đồng Cố vấn.
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
4. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm:
   a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (trong đó có bộ phận hợp tác quốc tế).
   b) Phòng Đào tạo - Tư vấn.
   c) Phòng Hợp tác doanh nghiệp.
   d) Phòng Đăng ký sáng chế và bản quyền.

5. Các đơn vị trực thuộc khác (nếu cần thiết).

 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :