Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Kết quả bỏ phiếu Sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ND, NGƯT của ĐHQGHN

Kính gửi:
- Các Ủy viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội
- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có liên quan
Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) gồm 19 thành viên đã họp phiên thứ nhất.
Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2012 tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT và Công văn số 639/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014, Hội đồng đã xem xét, trao đổi, đánh giá thành tích của từng cá nhân các nhà giáo được các đơn vị đề nghị, thống nhất danh sách và bỏ phiếu sơ duyệt.
Kết quả cụ thể như sau:
A. DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)
STT
Họ và tên
 
Chức vụ, Nơi công tác
Phiếu bầu của Ủy viên Hội đồng
Tỷ lệ (%)
1
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, NGƯT năm 2006
Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
19/19
100%
2
GS.TS. Nguyễn Hòa, NGƯT năm 2006
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
18/19
94,74%
3
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, NGƯT năm 2006
Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
18/19
94,74%
4
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi
NGƯT năm 2008
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Hóa học,
Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
5
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, NGƯT năm 2006
Chủ nhiệm Bộ môn Đại số hình học Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
B. DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT
Họ và tên
Chức vụ, Nơi công tác
Phiếu bầu của Hội đồng
Tỷ lệ (%)
1
PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ
 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường, Trường ĐHKHTN
19/19
100%
2
GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
19/19
100%
3
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN
19/19
100%
4
PGS.TS. Vũ Thị Phụng
Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV
19/19
100%
5
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự
Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN
18/19
94,74%
6
PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương
Chủ nhiệm Bộ môn chuyên Sinh, Trường THPT chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN
18/19
94,74%
7
PGS.TS. Trịnh Văn Minh
Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục
18/19
94,74%
8
PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt
Chủ nhiệm Bộ môn Hóa vô cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
18/19
94,74%
9
PGS.TS. Nguyễn Nhụy
Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục
18/19
94,74%
10
PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận và Phương pháp quản lý, Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV
18/19
94,74%
11
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
 
Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ nhúng, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ
18/19
94,74%
12
PGS.TS. Phạm Văn Bền
 
Chủ nhiệm Bộ môn Quang lượng tử, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
13
PGS.TS. Nguyễn Đình Dũng
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
14
GS.TS. Nguyễn Đình Thành
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
15
PGS.TS. Vũ Văn Thi
 
Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Việt, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKHXH&NV
17/19
89,47%
16
PGS.TS. Hà Quang Thụy
 
Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ tri thức, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ
17/19
89,47%
17
PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
18
PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn
Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Trường ĐHKHTN
17/19
89,47%
19
PGS.TS. Đặng Xuân Kháng
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHKHXH&NV
16/19
84,21%
20
PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân
Trưởng phòng Sau Đại học, Trường ĐHKHTN
16/19
84,21%
21
PGS.TS. Nguyễn Lân Trung
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
16/19
84,21%
22
PGS.TS. Phạm Trung Kiên
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN
15/19
78,95%

Đề nghị các Hội đồng cấp cơ sở thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng ĐHQGHN xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị bằng hình thức niêm yết công khai và trên website của đơn vị. Trường hợp có ý kiến đối với các nhà giáo trong danh sách trên, xin gửi bằng văn bản về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước 11h00 ngày 08 tháng 4 năm 2014.
Trân trọng thông báo./.

 T.Q - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :