Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

Ngày 8/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thành viên (Trường đại học thành viên, Viện nghiên cứu khoa học thành viên) và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, bao gồm: vị trí pháp lý, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, công tác tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác học sinh, sinh viên; hoạt động khoa học và công nghệ; kế hoạch, tài chính và tài sản; hoạt động hợp tác quốc tế; quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo, thanh tra, kiểm tra và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan và của ĐHQGHN.
Quy định này cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.
Chi tiết Quyết định tại đây

 Hồng Hạnh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :